Vietcombank “bơm” 700 tỉ đồng cho Tổng công ty Đông Bắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vietcombank là trái chủ mua vào toàn bộ 700 tỉ đồng trái phiếu mà Tổng công ty Đông Bắc đã phát hành.
Trụ sở Tổng công ty Đông Bắc tại Quảng Ninh (Ảnh: Internet)
Trụ sở Tổng công ty Đông Bắc tại Quảng Ninh (Ảnh: Internet)

Ngày 14/6/2021, Tổng công ty Đông Bắc đã phát hành thành công 700 tỉ đồng trái phiếu với mã DBCCH2126001, kỳ hạn 5 năm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên chỉ là 8,175%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo (6 tháng/lần), lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,6%/năm.

Tổng công ty Đông Bắc dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, cụ thể là bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh, thanh toán các chi phí mua nguyên vật liệu, mua than và các chi phí thường xuyên khác.

Trái chủ mua vào toàn bộ lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Quảng Ninh. Trong khi đó, công ty con của Vietcombank, Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) là đại lý phát hành; đại lý đăng ký, lưu ký; đại lý thanh toán. Mặt khác, đại lý quản lý tài khoản trái phiếu là Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank).

Tổng công ty Đông Bắc làm ăn thế nào?

Theo tìm hiểu của VietTimes, Tổng công ty Đông Bắc là công ty Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, chuyên kinh doanh than, khoáng sản. Công ty này được thành lập theo Quyết định số 127/2006/QĐ-BQP ngày 4/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trên cơ sở tổ chức lại Công ty Đông Bắc theo Quyết định số 93/2006/QĐ-TTg ngày 26/4/2006 của Thủ tướng Chính Phủ.

Tháng 10/2010, Tổng công ty Đông Bắc chuyển đổi sang hình thức Công ty TNHH Một thành viên. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 ngày 29/9/2017, tổng vốn điều lệ của công ty là 1.400 tỉ đồng.

Tính tới cuối năm 2020, Tổng công ty Đông Bắc có 3 công ty con, bao gồm: CTCP 397 (chiếm 51% VĐL); CTCP Vận tải & Chế biến than Đông Bắc (chiếm 51% VĐL); CTCP Than Sông Hồng (chiếm 54,62% VĐL). Ngoài ra, công ty này còn cả chục chi nhánh, đơn vị trực thuộc, chủ yếu đặt tại tỉnh Quảng Ninh.

Về tình hình kinh doanh, năm 2020, Tổng công ty Đông Bắc ghi nhận tổng doanh thu 18.740 tỉ đồng, giảm 8,2% so với năm trước. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 563,4 tỉ đồng và 445,6 tỉ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 58,7% và 145,8% so với thực hiện năm 2019.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của Tổng công ty Đông Bắc đạt mức 12.477,7 tỉ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là hàng tồn kho (4.210 tỉ đồng); phải thu ngắn hạn của khách hàng (1.149 tỉ đồng); tài sản cố định (4.426 tỉ đồng). Số dư tiền và các khoản tương đương tiền là 59,5 tỉ đồng.

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối năm 2020, nợ phải trả của Tổng công ty Đông Bắc ở mức 10.686 tỉ đồng, tăng 6,3% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 7.739 tỉ đồng, chiếm 62% tổng nguồn vốn.

Năm 2021, Tổng công ty Đông Bắc đặt kế hoạch tổng doanh thu 16.600 tỉ đồng, giảm 11,4% so với năm ngoái. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ở mức 400 tỉ đồng và 320 tỉ đồng, giảm lần lượt 29% và 28% so với mức thực hiện năm 2020./.