Viên thuốc sẽ như thế nào khi vào trong dạ dày của bạn?

VietTimes – Bạn đã bao giờ tự hỏi các loại thuốc viên sẽ như thế nào khi nó “chui” vào trong dạ dày của bạn? Hình ảnh GIF và video dưới đây sẽ cho bạn thấy sự phân hủy của các viên thuốc.