'Vết thương" cuộc chiến mùi cồn ở Donbass

Video truyền hình thực tế cuộc sống người dân Donbass dưới hỏa lực bất thường của chính quyền Kiev. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bác sĩ, y tá, lái xe cấp cứu trong một cuộc chiến nồi da xáo thịt ở miền Đông Ukraine. 
'Vết thương" cuộc chiến mùi cồn ở Donbass

Theo QPAN