VAFI: HOSE vi phạm pháp luật về công bố thông tin

Hiệp hội các Nhà đầu tư tài chính (VAFI) cho biết, trong nhiều năm liền, HOSE hạn chế công bố thông tin, chậm công bố thông tin, dành độc quyền lấy thông tin trước và kinh doanh thông tin nội gián,...

Dữ liệu giao dịch NDTNN - Ảnh chụp màn hình website HOSE

Dữ liệu giao dịch NDTNN - Ảnh chụp màn hình website HOSE

Trong văn bản gửi Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE), Hiệp hội các Nhà đầu tư tài chính (VAFI) "tố" HOSE vi phạm pháp luật về công bố thông tin.

Cụ thể, chiều ngày 5/2/2015, trước kiến nghị của đông đảo nhà đầu tư về việc HOSE đột ngột ngừng cung cấp thông tin về toàn bộ giao dịch chi tiết đối với tất cả các mã chứng khoán mà nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) giao dịch thì HOSE có phản hồi rằng họ đang thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin tuân thủ đúng qui định tại khoản 2.7 c Điều 32 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCK.

Theo đó HOSE phải cung cấp  thông tin “giao dịch chứng khoán của NĐTNN ( nếu có)”, với cơ sở pháp lý này họ chỉ cung cấp: Tổng khối lượng và tổng giá trị giao dịch của NĐTNN trên toàn thị trường hoặc cung cấp giá trị giao dịch của từng mã chứng khoán mà nhà đầu tư quan tâm.

Tuy nhiên, theo VAFI phản ánh thì đây chỉ là lời bào chữa cho việc vi phạm pháp luật của HOSE.

Theo đó, pháp luật qui định rằng HOSE phải công bố toàn bộ thông tin về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài nếu có phát sinh giao dịch; Điều đó có nghĩa là HOSE có thông tin giao dịch nào thì phải công bố hết tất cả;

Như vậy, HOSE đã không cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư. Nếu theo quy định mới của HOSE thì để biết được nhà đầu tư nước ngoài mua bán ở những cổ phiếu nào thì phải dò hơn 300 mã chứng khoán với hàng ngàn  thao tác máy tính và không ai có thể làm được việc này trong từng ngày giao dịch.

"Để có được những thông tin vừa bị cắt đó, mọi nhà đầu tư và các tổ chức liên quan phải bỏ ra 4 triệu đồng/tháng, tổng cộng mỗi năm mất 48 triệu đồng/người, đây là 1 qui định hết sức vô lý: vừa vi phạm pháp luật, vừa bất công cho nhà đầu tư và cản trở sự phát triển thị trường chứng khoán đồng thời làm xói món lòng tin của nhà đầu tư", VAFI phản ánh. 

Ngoài ra, Hiệp hội này cũng cho biết, trong nhiều năm liền, HOSE hạn chế công bố thông tin, chậm công bố thông tin, dành độc quyền lấy thông tin trước và kinh doanh thông tin nội gián,...

Từ rất lâu là trong phiên giao dịch chứng khoán, HOSE chỉ cho hiển thị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài, còn giao dịch bán thì không trong khi đó tại HNX thì cho hiển thị cả giao dịch mua và bán.

Trong văn bản gửi Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VAFI yêu cầu Chủ tịch và Tổng Giám đốc HOSE phải thực hiện chế độ công bố thông tin như doanh nghiệp niêm yết;  Thành lập Đoàn thanh tra toàn diện tình hình tài chính tại HOSE,...

                                                                                   Theo Bizlive