VAFI kiến nghị về quản lý thị trường chứng khoán

VAFI kiến nghị về quản lý thị trường chứng khoán

VietTimes – Ngày 05/12/2017, trong công văn số 893 gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính (BTC) Đinh Tiến Dũng, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã đề cập trực diện vấn đề Ban quản lý 2 Sở Giao dịch chứng khoán & Trung tâm Lưu ký “Vi phạm nghiêm trọng chế độ công bố thông tin Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).”