Tỷ lệ nợ xấu vẫn dưới 3% nhưng nợ xấu có nguy cơ gia tăng trở lại

VietTimes -- Tính đến 30/6/2017, nợ xấu của các TCTD báo cáo khoảng 157 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2016, tỷ lệ nợ xấu khoảng 2,9% (năm 2016 khoảng 2,6%) - Số liệu này vừa được Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) đưa ra trong Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017.

Ảnh minh họa - Nguồn: VnEconomy

Ảnh minh họa - Nguồn: VnEconomy

Theo NFSC, huy động vốn 8 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng khá, ước tăng 9,1% so với cuối năm 2016. Trong đó, tiền gửi khách hàng ước tăng khoảng 8,7% so với năm 2016, phát hành GTCG ước tăng 18,6%.

Đặc biệt, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các NH tiếp tục tăng. Tính đến hết tháng 8/2017, tiền gửi KBNN là khoảng 160 nghìn tỷ đồng, tăng 68% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, tín dụng tháng 8 tiếp tục có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Ước tính đến hết tháng 8/2017, tín dụng tăng 11,5% so với cuối năm 2016. Tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục xu hướng giảm, tín dụng ngắn hạn ước tăng 14,1%, chiếm 45,9% tổng tín dụng. Tín dụng trung và dài hạn ước tăng 8,8%, chiếm 54,1% tổng tín dụng.

Cơ cấu tín dụng theo loại tiền duy trì ổn định, tín dụng VND chiếm khoảng 91,5%, tín dụng ngoại tệ chiếm 8,5% tổng tín dụng. Đáng lưu ý là tín dụng ngoại tệ tăng 11,5%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 (1,7%).

NFSC cho biết thêm, tính đến hết tháng 7/2017, lợi nhuận sau thuế của các TCTD đạt 41 nghìn tỷ đồng, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu đóng góp từ hoạt động tín dụng và dịch vụ. Lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng mạnh do: tín dụng tăng cao, tỷ lệ thu nhập lãi thuần cận biên tăng lên mức 2,9%.

Về nợ xấu, tính đến 30/6/2017, nợ xấu các TCTD báo cáo khoảng 157 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2016, tỷ lệ nợ xấu khoảng 2,9% (năm 2016 khoảng 2,6%).