Trung Quốc hạ tỷ giá đồng nhân dân tệ phiên thứ 4 liên tiếp

Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ ở mức 6,3459CNY/USD, tương ứng mức giảm 0,12%.
Trung Quốc hạ tỷ giá đồng nhân dân tệ phiên thứ 4 liên tiếp

Ngày 6/11, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ ở mức 6,3459CNY/USD, tương ứng mức giảm 0,12% so với phiên trước. 

Như vậy, đây là phiên thứ tư liên tiếp Trung Quốc hạ tỷ giá tham chiếu của đồng bản tệ, giảm 0,48% so với phiên ngày 2/11. 

Ngày 5/5, Trung Quốc và Đức đã thiết lập một sàn giao dịch được niêm yết bằng đồng nhân dân tệ (CHN) có tên gọi CEINEX. Đây là một phần trong nỗ lực phổ biến hoá đồng bản tệ của chính quyền Bắc Kinh. 

Theo Bizlive