Trực tiếp Đại hội Sudico: HĐQT, Ban lãnh đạo hứa sẽ đưa Sudico “lên mặt đất”

9h00 sáng ngày hôm nay (26/4), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - Sudico (mã SJS- sàn HSX) đã bắt đầu với sự có mặt của 180 cổ đông sở hữu 73,86% vốn điều lệ.
Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch HĐQT Sudico đọc báo cáo của HĐQT
Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch HĐQT Sudico đọc báo cáo của HĐQT

Điều hành đại hội cổ đông Sudico có các ông Hồ Sỹ Hùng – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Bình – Phó Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Anh Đức – Tổng giám đốc Sudico.

9h15: Báo cáo cổ đông, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch HĐQT Sudico cho biết, năm 2014, Sudico đạt doanh thu 1.261 tỷ đồng, tăng 212% so với năm 2013; lợi nhuận đạt 203 tỷ đồng, tăng 245% so với 2013. Năm 2014, Sudico đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Techcomdeverloper tại dự án Nam An Khánh với giá trị hợp đồng đạt 1.218 tỷ đồng. Công tác kinh doanh bán lẻ cũng đạt kết quả khả quan khi hoàn thành ký hợp đồng với 50 khách hàng với tổng giá trị hợp đồng khoảng gần 300 tỷ đồng.

Đối với công tác tài chính, năm 2014, Sudico đã làm việc với các tổ chức tài chính, tín dụng nhằm cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn, từng bước giảm số dư nợ vay tại các tổ chức tín dụng. Đồng thời, đã làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để bố trí vốn cho dự án Nam An Khánh như Ngân hàng Hàng hải Maritimebank (đường chính vào dự án), Techcombank (hạ tầng khu vực 3+4), Vietcombank (KV1 giai đoạn 2)...

Trực tiếp Đại hội Sudico: HĐQT, Ban lãnh đạo hứa sẽ đưa Sudico “lên mặt đất” ảnh 1
Dự án Nam An Khánh do Sudico đầu tư, kinh doanh

Sudico đã thoái vốn tại một số khoản đầu tư tài chính tại Quỹ năng động Việt Nam (14,7 tỷ đồng), Công ty CP Chứng khoán Sao Việt (20,4 tỷ đồng)... Tuy nhiên, việc thoái vốn tại các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành thực hiện còn chậm, do thị trường chứng khoán suy giảm, việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để chuyển nhượng cổ phần gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó còn mất nhiều thời gian do quy định về việc thoái vốn dưới mệnh giá của quản lý vốn nhà nước. 

9h40: Theo ông Hồ Sỹ Hùng, công tác đầu tư năm 2014 của Sudico đã cơ bản hoàn thành một số mục tiêu chính đề ra như: Thi công nhà mẫu, thi công đường chính vào dự án, thi công hạ tầng kỹ thuật khu vực 3 + 4 để chuyển nhượng cho Techcombank theo đúng tiến độ cam kết; Làm việc với EVN đầu tư trạm biến áp 110KV; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án khách sạn Sông Đà – Hạ Long và tìm đối tác chuyển nhượng dự án này; phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án Văn La – Văn Khê; phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư Thịnh Lang – Hòa Bình.

Bên cạnh các mục tiêu đạt được thì việc thực hiện kế hoạch còn một số mục tiêu chưa đạt yêu cầu như: Một số hạng mục tại Dự án Nam An Khánh và dự án khác chưa triển khai được do việc thu xếp; huy động vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn nên giá trị sản lượng đầu tư trong năm thấp, chỉ đạt 82 tỷ đồng trong khi kế hoạch là 229 tỷ đồng (bằng 35% kế hoạch).

Dự án Nam An Khánh vẫn là "con gà đẻ trứng vàng" của Sudico
Dự án Nam An Khánh vẫn là "con gà đẻ trứng vàng" của Sudico

9h50: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Sudico: Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 151 tỷ đồng; Tuy nhiên, lỗ lũy kế đến 31/12/2014 – âm 128 tỷ đồng. Do đó, tại đại hội, HĐQT trình cổ đông thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2014.

Đồng thời, trình phương án thay đổi hình thức chi trả cổ tức còn lại năm 2010. Theo Nghị quyết số 12/NQ – CT – ĐHĐCĐ ngày 18/4/2011, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua về việc chi trả cổ tức 20% bằng tiền. Trước đó, ngày 18/3/2011, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2010 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ 5%. Phần còn lại 15% đến nay chưa chi trả được do Công ty nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh. Vì vậy, HĐQT trình hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức còn lại năm 2010.

Cụ thể, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới (tỷ lệ 15%). Hình thức chi trả: Công ty phát hành hơn 14,8 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu. Tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm hơn 148,5 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2010.

180 cổ đông sở hữu 73,86% vốn điều lệ công ty tới tham dự đại hội
180 cổ đông sở hữu 73,86% vốn điều lệ công ty tới tham dự đại hội

10h05: Ông Phạm Văn Viết - Ủy viên HĐQT đọc tờ trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu cơ bản gồm:

 * Sudico (mẹ)

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 1.500 tỷ đồng

- Tổng giá trị đầu tư: 273 tỷ đồng

- Doanh thu 1.255 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 265 tỷ đồng

* Tổ hợp Sudico (các chỉ tiêu hợp nhất):

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 1.535 tỷ đồng

- Tổng giá trị đầu tư: 282 tỷ đồng

- Doanh thu: 1.300 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 245 tỷ đồng

Phương án trả cổ tức năm 2015: Hội đồng quản trị Sudico đề nghị đại hội thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 như sau: Trường hợp sau khi đã bù lỗ lũy kế của các năm trước, lợi nhuận còn lại của năm 2015 sẽ được trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức, dự kiến:

- Mức chi trả: 10 – 15%

- Hình thức: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định mức chi trả cổ tức, hình thức và thời điểm chia cổ tức.

10h20: Cổ đông đặt câu hỏi cho Ban lãnh đạo Sudico


Các cổ đông đã đặt ra rất câu hỏi về việc 4 năm (2011, 2012, 2013, 2014) công ty không trả cổ tức; Mức doanh thu, lợi nhuận đặt ra cho năm 2015 là thấp so với tiềm năng của công ty. Nhiều cổ đông khác thắc mắc về việc năm 2015, Sudico có tiếp tục bán đất Nam An Khánh hay không; Kế hoạch thu hồi công nợ...?

Thay mặt HĐQT trả lời ý kiến các cổ đông, ông Đỗ Văn Bình nêu lên một số tồn tại, khó khăn trong những năm qua trong việc đầu tư không hiệu quả vào các công ty con, công ty liên kết chưa đáp ứng được yêu cầu của cổ đông, ông Bình cho biết, việc thực hiện thoái vốn ít nhất phải đảm bảo thu được mệnh giá cổ phiếu. Việc thoái vốn nếu dẫn đến nguy cơ thua lỗ, doanh nghiệp sẽ không tiến hành.

Việc vay vốn với lãi suất cao, doanh nghiệp đang ráo riết sắp xếp lại việc quản trị các nguồn vốn đầu tư ra bên ngoài, tăng cường, đôn đốc các công ty con kinh doanh có hiệu quả.

Về việc làm sao đẩy mạnh bán hàng, ông Bình cho biết, các dự án của Sudico là những dự án lớn, định hướng phân khúc cho khách hàng khác, không dành cho người thu nhập thấp, nên mức đầu tư lớn, hiệu quả lớn.

“Căn cứ vào tình hình thị trường bất động sản đang có diễn biến tốt hơn nên 2015 các chỉ số kinh doanh cũng được điều chỉnh tăng thêm trong năm 2015. Nguyên nhân bán lẻ dự án chưa đạt kỳ vọng trong năm 2014 chính là việc đầu tư hạ tầng chưa đến nơi đến chốn, khách hàng chưa về ở được. Không đầu tư hạ tầng sẽ không bán được hàng, không tăng giá bán được. Đồng thời, từ thực tế kinh doanh năm 2014, năm 2015 công ty sẽ đầu tư thêm 300 tỷ đồng vào dự án Nam An Khánh tập trung vào quý I,quý II/2015 để phục vụ cho công tác bán hàng. Tôi rất tự tin vào kế hoạch bán hàng trong năm 2015”, ông Bình cho biết.

Ông Bình cho biết, giá bán dự án Nam An Khánh sau khi đầu tư sẽ điều chỉnh tăng bằng “khoảng 70-80% giá các dự án trong cùng khu vực”.

Cổ đông chất vấn HĐQT, Ban lãnh đạo Sudico về vấn đề chi trả cổ tức, hoạt động kinh doanh...
Cổ đông chất vấn HĐQT, Ban lãnh đạo Sudico về vấn đề chi trả cổ tức, hoạt động kinh doanh...

Ông Hồ Sỹ Hùng thay mặt cho Ban lãnh đạo Sudico các thời kỳ xin lỗi các cổ đông vì đã khiến các cổ đông thất vọng vì không thể chia cổ tức từ 2011-2014 và hứa sẽ cố gắng năm 2015 sẽ chia cổ tức. Ba năm gần đây, Ban lãnh đạo Sudico đã nỗ lực hết mình để thoát khỏi tình trạng thua lỗ và bắt đầu kinh doanh có lãi từ năm 2013, 2014.

Ông Hùng cho biết năm 2014, ngoài trừ ông là đại diện phần vốn nhà nước, 4 thành viên còn lại đều bỏ thêm tiền mua thêm cổ phiếu. Điều này thể hiện trách nhiệm, sự gắn bó và cam kết của HĐQT với tương lai của Sudico.

“Tôi khẳng định các số liệu trong Báo cáo gửi cổ đông là chính xác, nghiêm túc và được côn ty kiểm toán có uy tín kiểm toán chính xác”, ông Hùng cho biết thêm.

Về các số tiền vay đã làm việc điều chỉnh giảm lãi suất: Quỹ Hữu nghị giảm chỉ còn 11%, Ngân hàng Việt Á giảm năm 2015 chỉ còn 13,5 %, Maritimebank còn 13%...

“Thay mặt HĐQT, Ban lãnh đạo sẽ đưa Sudico “lên mặt đất”, có lãi, trả cổ tức trong năm 2015. Nếu không làm được, tôi sẽ từ chức!”, ông Hùng khẳng định.

11h30: Đại hội nghỉ giải lao và sau đó tiến hành biểu quyết Nghị quyết ĐHCĐ.

12h15: Ban kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết Nghị quyết ĐHCĐ với số phiếu đồng ý cao. ĐHCĐ bế mạc lúc 12h20.

 Theo: Báo Đầu tư