Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử

VietTimes – Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử được VietTimes cập nhật nhanh chóng, chính xác. Chúc sĩ tử có kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công!

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Internet

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Internet

Sáng 10/8, các thí sinh học chương trình giáo dục THPT tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với tổ hợp 3 môn: Lịch Sử, Địa Lý, Giáo dục Công dân, theo hình thức trắc nghiệm. Các thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên sẽ thi 2 môn: Lịch Sử, Địa Lý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các tỉnh thành triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại điểm thi. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường rà soát, theo dõi tình trạng sức khỏe của tất cả thí sinh, báo cáo ban chỉ đạo thi các tỉnh để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

* Xem đáp án đề thi tất cả các môn kỳ thi THPT 2020 tại đây

VietTimes sẽ cập nhật liên tục về tình hình đề thi và đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử tại đây.

Bạn đọc vui lòng nhấn F5 hoặc load lại trang để cập nhật kết quả.

*Đang cập nhật...

 • VietTimes cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử

  *VietTimes sẽ cập nhật đáp án tham khảo của thầy cô về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử trong thời gian sớm nhất!

  Bạn đọc vui lòng nhấn F5 hoặc load lại trang để cập nhật kết quả.

  *Đang cập nhật...

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 1
   
  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 2
   
  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 3
   
  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 4

   Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử.

 • Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử 2020 - Tất cả mã đề gồm: 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.

  VietTimes cập nhật đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử tất cả các mã đề.

  Bạn đọc vui lòng nhấn F5 hoặc load lại trang để cập nhật kết quả.

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 5

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 321. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 6

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 301. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 7

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 302. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 8

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 305. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 9

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 309. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 10

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 311. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 11

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 312. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 12

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 314. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 13

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 317. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 14

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 320. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 15

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 323. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 16

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 324. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 17

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 303. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 18

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 304. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 19

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 306. Nguồn: TTHNNhập mô tả ảnh

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 20

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 307. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 21

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 308. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 22

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 310. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 23

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 313. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 24

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 315. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 25

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 316. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 26

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 318. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 27

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 319. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử ảnh 28

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 322. Nguồn: TTHN