Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử

VietTimes – Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử được VietTimes cập nhật nhanh chóng, chính xác. Chúc sĩ tử có kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công!
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Internet
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Internet

Sáng 10/8, các thí sinh học chương trình giáo dục THPT tiếp tục kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với tổ hợp 3 môn: Lịch Sử, Địa Lý, Giáo dục Công dân, theo hình thức trắc nghiệm. Các thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên sẽ thi 2 môn: Lịch Sử, Địa Lý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các tỉnh thành triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại điểm thi. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường rà soát, theo dõi tình trạng sức khỏe của tất cả thí sinh, báo cáo ban chỉ đạo thi các tỉnh để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

* Xem đáp án đề thi tất cả các môn kỳ thi THPT 2020 tại đây

VietTimes sẽ cập nhật liên tục về tình hình đề thi và đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử tại đây.

Bạn đọc vui lòng nhấn F5 hoặc load lại trang để cập nhật kết quả.

*Đang cập nhật...

report

VietTimes cập nhật đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử

*VietTimes sẽ cập nhật đáp án tham khảo của thầy cô về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử trong thời gian sớm nhất!

Bạn đọc vui lòng nhấn F5 hoặc load lại trang để cập nhật kết quả.

*Đang cập nhật...

 
 
 
Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử. ảnh 4
 Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử.

 

report

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử 2020 - Tất cả mã đề gồm: 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.

VietTimes cập nhật đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử tất cả các mã đề.

Bạn đọc vui lòng nhấn F5 hoặc load lại trang để cập nhật kết quả.

Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 321. Nguồn: TTHN ảnh 5
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 321. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 301. Nguồn: TTHN ảnh 6
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 301. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 302. Nguồn: TTHN ảnh 7
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 302. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 305. Nguồn: TTHN ảnh 8
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 305. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 309. Nguồn: TTHN ảnh 9
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 309. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 311. Nguồn: TTHN ảnh 10
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 311. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 312. Nguồn: TTHN ảnh 11
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 312. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 314. Nguồn: TTHN ảnh 12
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 314. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 317. Nguồn: TTHN ảnh 13
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 317. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 320. Nguồn: TTHN ảnh 14
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 320. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 323. Nguồn: TTHN ảnh 15
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 323. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 324. Nguồn: TTHN ảnh 16
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 324. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 303. Nguồn: TTHN ảnh 17
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 303. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 304. Nguồn: TTHN ảnh 18
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 304. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 306. Nguồn: TTHNNhập mô tả ảnh ảnh 19
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 306. Nguồn: TTHNNhập mô tả ảnh
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 307. Nguồn: TTHN ảnh 20
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 307. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 308. Nguồn: TTHN ảnh 21
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 308. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 310. Nguồn: TTHN ảnh 22
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 310. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 313. Nguồn: TTHN ảnh 23
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 313. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 315. Nguồn: TTHN ảnh 24
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 315. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 316. Nguồn: TTHN ảnh 25
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 316. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 318. Nguồn: TTHN ảnh 26
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 318. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 319. Nguồn: TTHN ảnh 27
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 319. Nguồn: TTHN
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 322. Nguồn: TTHN ảnh 28
Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Lịch Sử mã đề 322. Nguồn: TTHN