Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý

VietTimes – Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý được VietTimes cập nhật nhanh chóng, chính xác. Chúc sĩ tử có kỳ thi tốt nghiệp THPT thành công!

Thí sinh sau khi dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Internet

Thí sinh sau khi dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Internet

Sau khi thi môn Lịch sử, các thí sinh tiếp tục bước vào môn thi Địa ly. Hình thức thi môn Địa lý là trắc nghiệm, thời gian làm bài là 50 phút.

Đáp án đề thi môn Địa lý kỳ thi THPT năm 2020 sẽ được VietTimes cập nhật ở dưới đây để bạn đọc và thí sinh có thể tham khảo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Một số địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn chưa triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường rà soát, theo dõi tình trạng sức khỏe của tất cả thí sinh, báo cáo ban chỉ đạo thi các tỉnh để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

* Xem đáp án đề thi tất cả các môn kỳ thi THPT 2020 tại đây

VietTimes sẽ cập nhật liên tục về tình hình đề thi và đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý tại đây.

Bạn đọc vui lòng nhấn F5 hoặc load lại trang để cập nhật kết quả.

*Đang cập nhật...

 • Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý có tất cả mã đề: 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324.

  VietTimes cập nhật và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý tại đây.

  Bạn đọc vui lòng nhấn F5 hoặc load lại trang để cập nhật kết quả.

  Đang cập nhật...

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 1
  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 301. Nguồn: TTHN
  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 2
  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 302. Nguồn: TTHN
  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 3

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 303. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 4
   
  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 5
  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 305. Nguồn: TTHN
  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 6
  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 306. Nguồn: TTHN
  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 7
  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 307. Nguồn: TTHN
  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 8
  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 308. Nguồn: TTHN
  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 9
  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 310. Nguồn: TTHN
  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 10
  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 313. Nguồn: TTHN
  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 11

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 317. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 12

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 318. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 13

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 320. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 14

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 321. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 15

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 323. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 16

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 309. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 17

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 311. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 18

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 312. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 19

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 314. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 20

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 315. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 21

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 316. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 22

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 319. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 23

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 322. Nguồn: TTHN

  Tra cứu online đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý ảnh 24

  Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Địa Lý mã đề 324. Nguồn: TTHN