Tổng thống cũng đãng trí: Ông Obama đi bỏ phiếu, quên điện thoại chạy về lấy

Ngày 7/10/2016, tổng thống Obama từ Washington bay đến Chicago, tham gia cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ trước thời hạn, trước khi đi quên điện thoại, lại chạy về nhà lấy. Trong quá trình bỏ phiếu, ông Obama rất cẩn trọng, sợ bị báo chí "dòm trộm".
Ông Obama chạy về nhà lấy điện thoại trước khi lên đường đến Chicago
Ông Obama chạy về nhà lấy điện thoại trước khi lên đường đến Chicago
Tổng thống Obama trên đường ra máy bay
Ông thư thái nhấm nháp ly giải khát do vận vệ đưa.....
Sau đó vội vàng quay lại.....
Cười ngượng ngùng vì....quên điện thoại
Tổng thống Obama ở nơi bỏ phiếu
Điền vào giấy tham gia
Vui vẻ nói chuyện với nhân viên nơi bỏ phiếu
Và tham gia bỏ phiếu

Tú Phương