Tiếp tục kéo dài cho vay ngoại tệ để thanh toán trong nước đến hết 2017

VietTimes -- Ngân hàng nhà nước đang lấy ý kiến về thông tư kéo dài việc cho vay ngoại tệ để thanh toán trong nước đến hết năm 2017 thay vì hết năm 2016 như hiện hành.

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ngân hàng nhà nước đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN về quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Cụ thể, điểm c khoản 1 Điều 3 sẽ được sửa thành "Cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay; khi được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ. Quy định này được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017".

Trước đó, NHNN đã ra Thông tư 07/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN, cho phép kéo dài thời gian vay ngoại tệ để thanh toán trong nước đến hết năm 2016.