Thủ tướng phê bình Hà Nội rất chậm trong việc xử lý nhà 8B Lê Trực

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm tại dự án số 8B Lê Trực. Trước đó, cũng liên quan dự án này, Thủ tướng đã có 4 văn bản chỉ đạo. yêu cầu xử lý, tuy nhiên, UBND TP. Hà Nội rất chậm trong việc chỉ đạo xử lý, đến nay vẫn tồn tại, kéo dài. 

Việc xử lý vi phạm tại Dự án số 8B Lê Trực, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo.
Việc xử lý vi phạm tại Dự án số 8B Lê Trực, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu UBND TP. Hà Nội tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm việc này, bảo đảm kỷ cương, pháp luật, an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Việc xử lý vi phạm tại dự án số 8B Lê Trực, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo như Thông báo số 351/TB-VPCP ngày 2/11/2015 và các Công văn: số 2174/VPCP-KTN ngày 31/3/2016; số 5278/VPCP - KTN ngày 28/6/2016; số 5805/VPCP-KTN ngày 13/7/2016, số 1404/TTg - CN ngày 15/10/2018... Tuy nhiên, UBND TP. Hà Nội rất chậm trong việc chỉ đạo xử lý, đến nay vẫn tồn tại, kéo dài. 

Tại Thông báo kết luận số 351/TB-VPCP ngày 2/11/2015 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án tại số 8B phố Lê Trực, quận Ba Đình, TP. Hà Nội nêu rõ, việc vi phạm các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị tại số 8B phố Lê Trực là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Chủ đầu tư đã bất chấp pháp luật, không thực hiện đúng các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo giấy phép xây dựng, đồng thời không thực hiện các yêu cầu của các cơ quan quản lý trật tự xây dựng đô thị. Vụ việc này là biểu hiện yếu kém về hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị; yêu cầu phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các sai phạm của Chủ đầu tư Dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan.