Thiếu cán bộ, Sabeco muốn chọn tổng giám đốc 59 tuổi

VietTimes – Tờ Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin riêng cho biết, bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco đã có văn bản đề nghị Bộ Công thương về nhân sự “tạm” cho vị trí Tổng giám đốc. Người được giới thiệu là ông Lê Hồng Xanh, 59 tuổi, hiện đang là Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Sabeco  
Sản xuất tại Sabeco
Sản xuất tại Sabeco

Được biết, từ tháng 12/2015, khi bà Phạm Thị Hồng Hạnh - nguyên tổng giám đốc Sabeco - nghỉ hưu, Bộ Công thương đã chỉ định ông Võ Thanh Hà đồng thời kiêm nhiệm cả vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Thực tế này là trái với Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, tại công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, thì Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm giám đốc, hoặc tổng giám đốc. Trong khi Nhà nước hiện nắm tới 89,59% vốn điều lệ tại Sabeco.

Do vậy, bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco giới thiệu ông Lê Hồng Xanh thực hiện nhiệm vụ tổng giám đốc cho đến khi có quyết định mới về nhân sự.

Theo giới thiệu của bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco, ông Lê Hồng Xanh sinh tháng 6/1957,  từng là Trưởng phòng marketing của Vinamilk. Khi chuyển về Sabeco, ông Xanh nắm vị trí Giám đốc điều hành marketing, sau đó được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc.

Tháng 4/2011, ông Xanh được bầu làm Thành viên HĐQT và hiện là một trong 4 đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco.

Tuy nhiên, do đã 59 tuổi và theo các quy định hiện hành, ông Xanh chỉ có thể đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Sabeco thêm một năm là đến tuổi nghỉ hưu. Với vị trí Tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc, sau khi nghỉ hưu, ông Xanh phải ký hợp đồng lao động mới với Sabeco thì có thể tiếp tục nắm giữ.

Đáng lưu ý, bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco đã giới thiệu ông Lê Hồng Xanh làm Tổng giám đốc thay ông Võ Thanh Hà tại thời điểm những lình xình xung quanh điều động con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về Sabeco nắm vị trí Ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc bị công khai. Sau đó, bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu rà soát, kiểm tra toàn bộ việc tiếp nhận, điều động nhân sự của bộ này trong vài năm trở lại đây

Đồng thời với các vị trí tại Sabeco, ông Lê Hồng Xanh đang là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Bia Sài Gòn – công ty “con” của Sabeco. Như vậy, nếu trở thành Tổng giám đốc của Sabeco, ông Xanh sẽ thôi làm Tổng giám đốc của công ty “con” này.