Thêm hơn 110 triệu USD vốn FDI đổ vào bất động sản

2 tháng qua, riêng lĩnh vực bất động sản thu hút vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 111,43 triệu USD.
Thêm hơn 110 triệu USD vốn FDI đổ vào bất động sản

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 2 tháng đầu năm 2015, riêng lĩnh vực bất động sản thu hút vốn FDI đứng thứ hai trong số các lĩnh vực có vốn FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 111,43 triệu USD, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư (2 qua, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm vào nước ta là 1,192 tỷ USD, bằng 77,5% so với cùng kỳ năm 2014).

Số vốn này đóng góp quan trọng vào tổng vốn mà nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 13 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 65 dự án đầu tư đăng ký mới, và 40 lượt dự án tăng vốn với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 952 triệu USD, chiếm đến 79,8% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 2 tháng.

Đứng sau lĩnh vực bất động sản là bán buôn bán lẻ đã thu hút được với 17 dự án đầu tư mới và 4 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 71,22 triệu USD./.

Theo VOV