Thaiholdings báo lãi quý 3/2022 giảm 49% so với cùng kỳ năm trước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thaiholdings có quý sụt giảm lợi nhuận thứ ba liên tiếp khi trong quý 3/2022 chỉ ghi nhận khoản lãi 39,3 tỉ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Thaiholdings (Mã CK: THD) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 765,6 tỉ đồng, giảm 73,9% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn hàng bán, THD báo lãi gộp 32,4 tỉ đồng, chưa bằng 1/4 so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của THD ghi nhận ở mức 34,7 tỉ đồng, giảm 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận khác giảm đến 97% xuống còn 5,3 tỉ đồng, do không phát sinh hoạt động chuyển nhượng dự án như quý 3/2021.

Do vậy, dù chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đã được tiết giảm đáng kể (lần lượt giảm 90,7%, 84,3% và 26,3% so với cùng kỳ), nhưng lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 của THD vẫn giảm 49% so với cùng kỳ năm trước, đạt 39,3 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của THD lần lượt đạt 3.424,2 tỉ đồng và 256,4 tỉ đồng, giảm 43,2% và 45,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của THD đạt 8.490,5 tỉ đồng, giảm 19,4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đạt 3.543,9 tỉ đồng, tăng 35,9% so với đầu năm, chiếm 41,7% tổng tài sản.

Lượng tiền và tương đương tiền, cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của THD giảm mạnh 91,1% so với đầu năm xuống còn 24,5 tỉ đồng. Ngoài ra, tài sản dài hạn khác cũng giảm hơn 40% xuống 3.133,4 tỉ đồng, do không còn ghi nhận chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Công ty Tôn Đản.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của THD tại thời điểm cuối quý 3/2022 là 2.591,3 tỉ đồng, giảm 46,7% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính (ngắn hạn và dài hạn) là 1.089,2 tỉ đồng, chiếm 12,8% tổng nguồn vốn./.