Techcombank xin tạm thời giảm room nước ngoài về 0%

VietTimes -- Ngày 30/8, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa gửi thông báo xin ý kiến tới các cổ đông về việc quản lý tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Ảnh minh họa - Nguồn: Techcombank

Ảnh minh họa - Nguồn: Techcombank

HĐQT Techcombank cho biết, hiện nay, HSBC đã bán toàn bộ cổ phiếu cho Techcombank, ngân hàng này sẽ mua lại làm cổ phiếu quỹ theo phương án chào mua công khai và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, cấu trúc cổ đông hiện tại của Techcombank đã không còn cổ đông nước ngoài. Vì vậy, để chủ động hơn trong việc tìm kiếm và lựa chọn NĐT chiến lược, HĐQT Techcombank báo cáo và đề nghị cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua việc tạm thời chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng ở mức 0%.

HĐQT Techcomabnk cũng đề nghị cổ đông chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh room ngoại tại từng thời điểm nhưng không vượt quá 30% vốn điều lệ Techcombank theo quy định của pháp luật; giao Chủ tịch HĐQT quyết định triển khai các thủ tục cần thiết để điều chỉnh tỷ lệ room ngoại phù hợp quy định và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm 2017, cổ đông đã thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm gần 5.000 tỷ đồng trong năm nay, tuy nhiên sau đó việc Techcombank quyết định mua lại toàn bộ số cổ phần đó làm cổ phiếu quỹ (khoảng hơn 4.000 tỷ) của HSBC thoái vốn khiến cho việc tăng vốn đang chậm lại.

Cách đây 1 tuần, ngày 23/8/2017, HĐQT của Techcombank đã thông qua phương án phát  hành 500 triệu cổ phần tăng vốn điều lệ. Phương án này dự kiến được triển khai thành hai đợt.

Đợt một,Techcombank sẽ chào bán 70 triệu cổ phần với giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán trong tháng 9 - 10/2017 hoặc sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán và hoàn tất các thủ tục công bố thông tin.

Đợt hai chào bán 430 triệu cổ phần, phương án cụ thể sẽ được HĐQT quyết định sau khi hoàn thành chào bán đợt một, phù hợp với tình hình thị trường và quy định của pháp luật. Nếu chào bán thành công cả hai đợt, vốn điều lệ Techcombank sẽ đạt 13.878 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2017, tổng tài sản của Techcombank đạt 232.342 tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu đạt 21.751 tỷ đồng, trong đó vốn cổ phần chỉ là 8.878 tỷ đồng, còn lại các quỹ dự trữ và lợi nhuận chưa phân phối lên tới 5.219 tỷ đồng và 7.673 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, LNTT của Techcombank đạt 2.734 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.184 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.