Quý I/2017: Techcombank báo lãi 1.325 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 1,89%

VietTimes -- Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2017, theo đó, lợi nhuận trước thuế (LNTT) của Techcombank ước đạt 1.325 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là  1,89%, tăng nhẹ so với mức 1,57% tại thời điểm cuối năm 2016.
Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank tăng nhẹ lên 1,89%
Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank tăng nhẹ lên 1,89%

Trong quý 1/2017, mảng kinh doanh truyền thống  - tín dụng, đầu tư đem về cho Techcombank 2.186 tỷ đồng, tăng 165 tỷ đồng (+8,1%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và đầu tư bất ngờ tăng mạnh trong quý này. Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 21 lần so với quý I/2016,  đạt 174,59 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đạt 448,60 tỷ đồng, tăng 314 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ kinh doanh ngoại hối và lãi thuần từ dịch vụ khác quay đầu giảm nhẹ, đạt 521,8 tỷ đồng và 233,2 tỷ đồng, tương đương với mức giảm lần lượt 36,1 tỷ đồng và 133 tỷ đồng so với thời điểm quý I/2016.

Trong kỳ, Techcombank ghi nhận chi phí hoạt động là 1.058 tỷ đồng, tăng 77 tỷ đồng; Số tiền trích lập dự phòng rủi ro 1.270 tỷ đồng, giảm 328 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.325 tỷ đồng, hoàn thành 26,39% kế hoạch năm.

Tính đến 31/3/2017, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 232.522 tỷ đồng, giảm 2.841 tỷ đồng so với cuối năm 2016; tổng tiền gửi của khách hàng đạt 178.623 tỷ đồng, tăng 1,83% so với cuối năm 2016; tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 137.747 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cuối năm 2016; tỷ lệ nợ xấu là  1,89%, tăng nhẹ so với mức 1,57% tại thời điểm cuối năm 2016.

Ngày 15/4, ĐHĐCĐ Techcombank đã thông qua kế hoạch, chỉ tiêu tài chính với tổng tài sản dự kiến đạt 279.017 tỷ đồng, tăng trưởng  19%, huy động vốn đạt 227.133 tỷ đồng, tăng trưởng 31%; dư nợ tín dụng đạt 181,067 tỷ đồng (không bao gồm trái phiếu VAMC); Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 2%; Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 5.020 tỷ đồng, tăng trưởng 26%.