Faros ra văn bản đính chính, kéo room từ 100% về 49%

Faros ra văn bản đính chính, kéo room từ 100% về 49%

VietTimes -- Công ty Cổ phần Xây dựng Faros (HSX: ROS) vừa có công văn gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), đính chính thông tin giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông nước ngoài (room). Công văn được ký bởi ông Doãn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT công ty.