Tập đoàn Hà Đô đã phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG) công bố thông tin bất thường về việc phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp. HDG còn 1 đợt phát hành trị giá 400 tỷ đồng nữa trong năm nay.
Tập đoàn Hà Đô đã phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

Trong khuôn khổ phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, Hà Đô đã hoàn thành đợt phát hành lần 1 với giá trị trái phiếu phát hành 200 tỷ đồng. Ngày hoàn thành 2/10/2015. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 2/10/2015.

Như vậy, HDG còn 1 đợt phát hành trị giá 400 tỷ đồng nữa trong năm nay.

Được biết lãi suất trí phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,7%/năm. Ngày thanh toán lãi là 10/1 và 10/7 hàng năm (6 tháng 1 lần). Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo thả nổi căn cứ vào lãi suất tham chiếu của các ngân hàng cộng thêm phần bù 3,2%/năm.

ĐHCĐ thường niên 2015 của Hà Đô ngày 11//4/2015 đã thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp tối đa 1.000 tỷ đồng, chia thành nhiều đợt trong năm 2015.

Theo Tri thức trẻ