iPhone 7 có bị rò sóng?

iPhone 7 có bị rò sóng?

Trong thời gian qua có rất nhiều trang tin tức cảnh báo người dùng về việc không để iPhone 7 sát đầu tránh những ảnh hưởng của tần số vô truyến (RF) tới sức khỏe. Liệu rằng thông tin này có chính xác?