Tác động của giá dầu vẫn làm giảm các khoản thu thuế

Do tác động của giá dầu giảm nên một số khoản thu vẫn đạt tiến độ thấp so với dự toán.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 ngày 9.7, Tổng cục Thuế đã báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2016 trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô trong nước về cơ bản là ổn định, lạm phát được kiểm soát. Song, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm còn nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng GDP thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 và chưa đạt mục tiêu đề ra, tác động không mấy tích cực tới công tác quản lý thu thuế. 

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã tăng cường thực hiện các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, chỉ đạo các Cục Thuế đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; tích cực triển khai các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường công tác quản lý nội ngành.  

Theo đó, kết quả thu thuế 6 tháng đầu năm 2016 do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 393.546 tỉ đồng, bằng 48,6% so với dự toán, bằng 106,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 20.299 tỉ đồng, bằng 37,2% so với dự toán, bằng 55,2% so với cùng kỳ; trong đó, giá dầu bình quân ước đạt 39,8 USD/thùng, giảm 20,2 USD/thùng so với giá dự toán, giảm 33,9% so với cùng kỳ (giảm 20,4 USD/thùng).

Về thu nội địa, ước tính đạt 373.246 tỉ đồng, bằng 49,4% so với dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 320.847 tỉ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất - kinh doanh cơ bản đều đạt khá so dự toán và cao hơn cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ khu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 53,8% dự toán, tăng 22,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,1% dự toán, tăng 12,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 56,1% dự toán, tăng 16,8%; thu tiền sử dụng đất đạt 75,2% dự toán, tăng 34,2%... 

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu có tiến độ đạt thấp so với dự toán như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước chỉ đạt 40,3% dự toán, bằng 85,1% so cùng kỳ năm 2015, do tác động của giá dầu, khí giảm, đồng thời, số thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh thấp.

Tổng cục Thuế cũng cho biết thêm, tiến độ thu của các địa phương về cơ bản đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 45/63 địa phương thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán (đạt từ 50% dự toán trở lên), trong đó không kể tiền sử dụng đất thì có 16 địa phương đạt trên 55% dự toán; 57/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, vẫn còn 18 địa phương thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán; 6 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 do một số nguyên nhân khách quan.

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đặc biệt là hoàn thành dự toán ngân sách trung ương năm 2016, Tổng cục Thuế xác định một số nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm của 6 tháng cuối năm như: tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về thuế. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các Luật thuế: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Luật thuế (giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế); Luật ngân sách nhà nước sửa đổi, bổ sung, Luật phí, lệ phí...

Ngoài ra, trên cơ sở kết quả cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, Tổ cục sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch cải cách giai đoạn 2016-2020 để đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Một thế giới