Sun Group, Vingroup, Công ty Geleximco tài trợ lập quy hoạch 2 bên sông Hồng

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa thống nhất với đề xuất giao Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group), Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) tài trợ kinh phí lập quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng.
Phối cảnh quy hoạch thành phố Hà Nội dọc hai bên sông Hồng.
Phối cảnh quy hoạch thành phố Hà Nội dọc hai bên sông Hồng.

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp về việc rà soát tiến độ triển khai nghiên cứu lập đồ án quy hoạch dọc hai bên sông Hồng. 

Theo đó, UBND TP sẽ chủ trì, chỉ đạo trực tiếp việc tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch; Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc tham mưu, đề xuất UBND TP ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng trước ngày 20/12/2016.

UBND TP thống nhất với đề xuất của 03 Nhà đầu tư: Sun Group, Vingroup, Công ty cổ phần Geleximco tổ chức phối hợp tài trợ kinh phí lập quy hoạch, mời các đơn vị tư vấn quốc tế có năng lực, có kinh nghiệm đã nghiên cứu lập quy hoạch đô thị hai bên bờ sông trên thế giới (sông Hàn ở Hàn Quốc, sông Hoàng Phố, sông Thiên Tân ở Trung Quốc...) tham gia lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng và họp với Ban chỉ đạo Thành phố vào ngày 31/12/2016 để giao nhiệm vụ triển khai.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thu thập toàn bộ các hồ sơ thiết kế quy hoạch, kiến trúc của các đơn vị tư vấn trước đây đã nghiên cứu liên quan dọc hai bên sông Hồng bàn giao cho 03 nhà đầu tư để giao cho các đơn vị tư vấn nước ngoài nghiên cứu lập phương án quy hoạch.

Ông Nguyễn Đức Chung giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn nước ngoài để thực hiện đồ án quy hoạch, trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch theo quy định hiện hành của nhà nước và thành phố Hà Nội.

Đồ án quy hoạch dọc hai bên sông Hồng phải được nhiều đơn vị tư vấn thiết kế tham gia nghiên cứu lập nhiều phương án để có cơ sở khách quan lựa chọn; phương án được lựa chọn phải có tính khả thi nhất khi thực hiện triển khai đầu tư xây dựng; đảm bảo hiệu quả nhất giữa khai thác đô thị, tạo nguồn lực tài chính để đầu tư xây dựng trị thủy, đảm bảo trị thủy toàn bộ lượng nước gây ngập lụt tuyến sông.

Đồ án phải nghiên cứu khai thác bãi giữa, xây dựng các công viên cây xanh kết hợp với đô thị hai bên sông; có giải pháp quy hoạch và phương án đê kè hữu hiệu để khai thác tăng tối đa diện tích quỹ đất phát triển đô thị tạo vốn cân đối kinh phí đầu tư xây dựng.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu hoàn chỉnh đồ án quy hoạch; trình tập thể lãnh đạo UBND TP, báo cáo Thường trực Thành ủy chỉ đạo; trình UBND TP báo cáo các Bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2017.