SSC nới hạn công bố BCTC trong 2016 cho Vingroup

VietTimes -- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã chấp thuận cho Tập đoàn Vingroup gia hạn thời gian công bố BCTC lập trong năm 2016.
SSC nới hạn công bố BCTC trong 2016 cho Vingroup

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành văn bản số 433/UBCK-GSĐC, chấp thuận đề nghị gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) nêu tại công văn số 706/2015/CV-/VGR ngày 03/12/2015 của Tập đoàn Vingroup (HSX: VIC).

“Đề nghị Công ty thực hiện công bố thông tin tại trang thông tin điện tử (website) của Công ty về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty.

Đồng thời, UBCKNN đề nghị Công ty tăng cường công tác kế toán tài chính, việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và quản trị công ty nhằm đảm bảo chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật chứng khoán, pháp luật kế toán, kiểm toán và các quy định pháp luật có liên quan”, SSC nhắc thêm.

Được biết, trước Vingroup, cũng đã có rất nhiều doanh nghiệp niêm yết gửi công văn lên SSC và HSX, đề đạt những nội dung tương tự (gia hạn thời gian công bố BCTC hợp nhất và BCTC riêng lập trong năm tài chính 2016).

Có thể kể đến một số cái tên như Vinamilk (VNM), Eximbank (EIB), Savico (SVC)…

Lý do phổ biến nhất được các doanh nghiệp này đưa ra, thường là do có một hệ thống công ty con, công ty liên kết đồ sộ, phức tạp, làm cho việc lập BCTC hợp nhất tốn nhiều thời gian.

N.G