Nhà đông con, Vinamilk và Savico xin hoãn nộp BCTC 1 tháng

VietTimes – Cả Savico và Vinamilk đều đang chờ quyết định cuối cùng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nhà đông con, Vinamilk và Savico xin hoãn nộp BCTC 1 tháng

Savico

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, ngày 28/12/2015, SGDCK TPHCM đã nhận được công văn số 377/CV-SVC ngày 26/12/2015 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn – Savico (Mã chứng khoán: SVC) xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất theo hướng dẫn tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Lý do được Savico đưa ra là bởi, công ty này có một hệ thống gồm 15 công ty con, 6 công ty liên kết, 1 chi nhánh nên việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tốn nhiều thời gian; hơn nữa một số công ty con và công ty liên kết cũng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Vì vậy, Savico xin xem xét gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính hàng quý từ 20 ngày lên 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Thời gian áp dụng việc gia hạn xin được bắt đầu kể từ kỳ công bố báo cáo tài chính quý 4 – 2015 và cho tất cả các kỳ báo cáo quý tiếp theo.

Căn cứ Điều 6 quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin của Savico phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và SAV phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Vinamilk

Tương tự, HSX cũng cho biết Sở này đã nhận được công văn số 6078/CV-CTS.KTTC/2015 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Mã CK: VNM) đề nghị chấp thuận gia hạn cho Công ty với thời hạn công bố Báo cáo tài chính các quý năm 2016 không quá 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc quý.

Lý do mà Vinamilk đưa ra là “ông lớn” này có hoạt động sản xuất kinh doanh phức tạp và có nhiều công ty con, công ty liên kết và các đơn vị hạch toán phụ thuộc ở nước ngoài như Mỹ, New Zealand, Ba Lan, Campuchia, do đó để lập báo cáo tài chính hàng quý khá phức tạp và mất nhiều thời gian.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC hàng Quý của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và CTCP Sữa Việt Nam phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Nhược Sơn