Siết phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Tối đa chỉ 2 đợt/năm

VietTimes – Theo quy định mới, doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu phải có đợt phát hành sau cách đợt phát hành trước tối thiểu 6 tháng, đồng nghĩa với việc trong một năm chỉ được phát hành tối đa 2 đợt trái phiếu.

Ảnh minh họa (Nguồn: VGP)

Ảnh minh họa (Nguồn: VGP)

Thủ tướng Chính phủ mới ký ban hành Nghị định số 81/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Nghị định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2020. 

Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm kể từ ngày thành lập.

Đối với doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc chuyển đổi, thời gian hoạt động được tính là thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị chia (trong trường hợp chia doanh nghiệp), thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị tách (trong trường hợp tách doanh nghiệp), thời gian hoạt động dài nhất trong số các doanh nghiệp bị hợp nhất (trong trường hợp hợp nhất doanh nghiệp), thời gian hoạt động của doanh nghiệp nhận sáp nhập (trong trường hợp sáp nhập công ty), thời gian hoạt động của doanh nghiệp trước và sau khi chuyển đổi (trong trường hợp chuyển đổi công ty).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu phải có báo cáo tài chính kiểm toán năm trước liền kề của năm phát hành, phải ký hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn về hồ sơ phát hành trái phiếu.

Doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch trái phiếu theo quy định, có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận.

Ngoài ra, doanh nghiệp phát hành cần thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có), đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Doanh nghiệp phải đảm bảo dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành (bao gồm cả khối lượng dự kiến phát hành) không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước khi phát hành; đợt phát hành sau phải cách đợt phát hành trước tối thiểu 6 tháng, trái phiếu phát hành trong một đợt phải có cùng điều kiện, điều khoản.

Như vậy, trong vòng 1 năm, doanh nghiệp sẽ chỉ có thể thực hiện tối đa 2 đợt phát hành trái phiếu.

Riêng các tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu không phải đáp ứng quy định về đảm bảo dư nợ trái phiếu và không bị giới hạn số đợt phát hành trong năm.

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2020, quy định chặt chẽ hơn về các điều kiện phát hành TPDN, phát triển thị trường TPDN an toàn, bền vững trong thời kỳ thị trường TPDN ngày càng thu hút các nhà đầu tư cá nhân./.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm
"Mở đường" cho ngân hàng đất nông nghiệp

"Mở đường" cho ngân hàng đất nông nghiệp

VietTimes – Việc bổ sung quy định về "ngân hàng đất nông nghiệp" có thể coi là bước thể chế hoá chủ trương, quan điểm của Nghị quyết 18 nhằm khắc phục, hạn chế tối đa tình trạng đất nông nghiệp bị bỏ hoang, lãng phí.