Sai phạm của Sagri tại dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc

Viettimes – Đồ án quy hoạch chung Công viên sinh thái Văn hóa Du lich Vĩnh Lộc được phê duyệt từ năm 1997, đến nay đã trên 23 năm và 3 lần đổi chủ đầu tư nhưng dự án triển khai rất chậm do có nhiều vướng mắc kéo dài.

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri (Nguồn: Internet)

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri (Nguồn: Internet)

Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra đối với dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh do CTCP Sinh thái văn hóa Vĩnh Lộc (Vĩnh Lộc) làm chủ đầu tư. Trong đó, có nội dung thanh tra pháp lý việc chuyển giao chủ đầu tư dự án từ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) và Công ty Cổ phần Quốc tế C&T (C&T) sang Vĩnh Lộc.

Kết quả thanh tra cho thấy, dự án dù đã được phê duyệt từ năm 1997, đến nay đã hơn 23 năm và đã 3 lần đổi chủ đầu tư nhưng dự án triển khai rất chậm do có nhiều vướng mắc kéo dài, phải chờ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND TP. HCM trong chuyển đổi chủ đầu tư và điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của các bên.

Ngày 12/10/2007, Sagri ký kết hợp đồng hợp tác số 12/HĐLD-TCT với C&T thành lập công ty Vĩnh Lộc để thực hiện dự án. Tuy nhiên, theo thanh tra thành phố, việc ký kết hợp đồng hợp đồng hợp tác trước khi có chỉ đạo UBND thành phố là thực hiện không đúng về trình tự, thủ tục và không đảm bảo tỷ lệ góp vốn của Nhà nước chiếm cổ phần chi phối, dẫn đến việc hợp đồng không thể triển khai thực hiện.

Sagri phải hoàn trả tiền tạm ứng giá trị lợi thế thương mại và 289,5 triệu đồng tiền lãi. Cơ quan thanh tra xác định việc hợp tác giữa Sagri và C&T trên cơ sở góp vốn bằng tiền và phần diện tích 221ha/277ha chưa được cấp giấy chứng nhận cho tổng công ty nên việc xác định lợi thế thương mại là không có cơ sở. Bên cạnh đó, Vĩnh Lộc chưa thực hiện góp vốn điều lệ theo quy định.

Thanh tra Tp. HCM cho rằng trách nhiệm về các thiếu sót trên thuộc lãnh đạo Sagri và các phòng, ban phụ trách vụ việc qua các thời kỳ.

Đáng chú ý, từ khi UBND thành phố chỉ đạo Sagri và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để hình thành pháp nhân mới với tỷ lệ góp vốn theo đề nghị của Văn phòng Thành ủy, tổng công ty này đã có nhiều văn bản mời CTCP Du lịch văn hóa Suối Tiên (Suối Tiên Group) tham gia triển khai dự án.

Song, sau khi khảo sát dự án thấy vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, Suối Tiên và ông Đinh Văn Vui đã rút khỏi dự án, khẳng định không tham gia dự án mà không có văn bản hồi đáp. Đến nay, dự án bị bỏ ngỏ về việc thành lập pháp nhân mới.

Trong quá trình lựa chọn đối tác, Sagri đã chọn C&T là đơn vị có năng lực tài chính và kinh nghiệm để thực hiện dự án. Sau khi ký thỏa thuận hợp tác, Sagri và C&T chưa góp đủ vốn điều lệ vào Vĩnh Lộc theo thỏa thuận. Số vốn 6 tỷ đồng của Sagri góp vào Vĩnh Lộc do C&T cho vay.

Cơ quan thanh tra nhận thấy, trong giai đoạn Sagri được giao làm chủ đầu tư dự án, tổng công ty không đủ tiềm lực để thực hiện dự án. Ngoài ra, theo báo cáo và hồ sơ thể hiện, C&T có tạm ứng nhiều chi phí liên quan dự án và hoạt động của Vĩnh Lộc.

Tìm chủ mới cho dự án 23 năm tuổi

Về kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án của Vĩnh Lộc, kết luận thanh tra cho biết Sagri chưa hoàn tất các thủ tục để doanh nghiệp này là chủ đầu tư thực hiện dự án. Khi được giao làm chủ đầu tư dự án, thanh tra thành phố nhận thấy Sagri không đủ tiềm lực để thực hiện. Qua làm việc với cơ quan thanh tra, Sagri cũng xác định không tiếp tục thực hiện dự án. Do đó, việc Vĩnh Lộc kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án mà không có cơ sở xem xét.

Ngoài ra, theo thanh tra Tp. HCM, công tác quản lý đất đai và kiểm tra xử lý về hoạt động xây dựng tại khu đất dự án trên địa bàn 3 xã thuộc huyện Bình Chánh còn nhiều hạn chế, thiếu sót, còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm, vi phạm.

UBND xã Vĩnh Lộc B chưa quản lý phần đất 11,06 ha mà nhà nước đã bồi thường, có kiểm tra, xử lý các công trình lấn, chiếm đất đai, xây dựng tại phần đất thuộc dự án nhưng còn chậm, thiếu cương quyết dẫn đến công trình vi phạm sau khi đã xừ lý vẫn tiếp tục tái phạm, một số công trình vi phạm còn tồn tại.

“Thiếu sót trên thuộc trách nhiệm của UBND 3 xã Vĩnh Lộc B, Vĩnh Lộc A và Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh, các tập thể, cá nhân được giao thực hiện quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện” - kết luận thanh tra cho biết.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị và được Chủ tịch UBND thành phố kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 245/TB-VP ban hành ngày 9/4/2020.

Trong đó, giao Sagri thực hiện thoái vốn tại Vĩnh Lộc theo quy định, các phát sinh tranh chấp nếu có với C&T và Vĩnh Lộc sẽ do tòa án giải quyết theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 21/1/2011 vì chưa đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục. Trường hợp phải thu hồi thì đồng thời tham mưu UBND Thành phố thu hồi đất của Công ty Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đã được giao theo Quyết định số 1104/QĐ-TTg ngày 26/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định pháp luật.

Giao UBND huyện Bình Chánh khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc; tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân đã có thiếu sót trong quản lý đất đai, xử lý các sai phạm về xây dựng và lấn chiếm đất đai tại khu đất thuộc dự án.

Sau khi có kết quả phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) chủ trì việc xây dựng tiêu chí, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, triển khai xã hội hóa việc thực hiện dự án trình UBND Tp. HCM. Bên cạnh đó, Sở KH&ĐT cũng sẽ xem xét việc C&T là đơn vị có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án để báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định./.