Sacombank thành lập ngân hàng con tại Lào

NHNN vừa có văn bản về việc thành lập ngân hàng 100% vốn tại Lào của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Trụ sở Sacombank tại Lào
Trụ sở Sacombank tại Lào

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc Sacombank thành lập ngân hàng 100% vốn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Cụ thể: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Thương Tín Lào; Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Sai Gon Thuong Tin Bank Lao Limited; Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Lào; Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Sacombank Lao.

Ngân hàng có địa chỉ: số 44, Tổ 8, đường Hengboun, Quận Chanthabuly, Thủ đô Vientiane, Lào. Vốn thành lập ngân hàng: 39.000.000 USD. Thời hạn hoạt động: là thời hạn hoạt động còn lại của Sacombank.

Nội dung hoạt động của ngân hàng là: Các hoạt động mà Sacombank được phép thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với quy định pháp luật Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

NHNN yêu cầu, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được NHNN chấp thuận, Sacombank phải hoàn tất việc khai trương hoạt động ngân hàng 100% vốn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.

Trường hợp ngân hàng 100% vốn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Sacombank được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp Giấp phép thành lập và hoạt động, Sacombank có trách nhiệm báo cáo NHNN chậm nhất 14 ngày làm việc trước ngày khai trương hoạt động (Đính kèm bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng 100% vốn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và bản dịch có chứng thực văn bản này sang tiếng Việt); Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài và quy định khác có liên quan đến việc thành lập và hoạt động Ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài; Giám sát hoạt động của ngân hàng 100% vốn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của nước sở tại; Kịp thời báo cáo NHNN các diễn biến bất thường có ảnh hưởng lớn đến tổ chức và hoạt động của Ngân hàng 100% vốn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo TBKD