Quy hoạch Trung tâm hành chính - chính trị mới cho huyện Chương Mỹ, Hà Nội

VietTimes -- UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn, quy mô 32,6ha. Theo đó, dự kiến bố trí các cơ quan hành chính, tư pháp cấp huyện (Huyện ủy, UBND, HĐND huyện Chương Mỹ); các cơ quan đơn vị cấp huyện; trụ sở tòa án, viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ;...
Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn.
Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn.

Khu vực nghiên cứu tại thị trấn Chúc Sơn và xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 32,6ha với dân số dự kiến 400 người.

Theo Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000 được phê duyệt, khu vực lập Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn có chức năng Trung tâm chính trị - hành chính, tư pháp mới của huyện Chương Mỹ.

Theo đề xuất giải pháp lập quy hoạch là khu trung tâm hành chính - chính trị tập trung mới của huyện Chương Mỹ do hiện nay trụ sở các cơ quan chính trị, hành chính, tư pháp của huyện Chương Mỹ nằm rải rác nên chưa tạo được điều kiện thuận tiện cho người dân khi đến làm việc, đồng thời chưa đáp ứng được đầy đủ điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện. Ngoài ra khi mở rộng quốc lộ 6 dẫn đến một số cơ quan bị mất đất, thu hẹp diện tích làm việc.

UBND TP Hà Nội dự kiến bố trí các cơ quan hành chính, tư pháp cấp huyện (Huyện ủy, UBND, HĐND huyện Chương Mỹ); các cơ quan đơn vị cấp huyện; trụ sở tòa án, viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ; Các cơ quan cấp Thành phố đóng trên địa bàn huyện như: tài chính, Thông tin truyền thông, văn hóa,.. và các cơ quan khác; Trung tâm văn hóa - thể thao bao gồm trung tâm thể thao và nhà văn hóa; và dân cư làng xóm, cây xanh, mặt nước,...

Đây sẽ là khu vực có không gian kiến trúc hiện đại, tạo lập hình ảnh khu vực Trung tâm thị trấn và huyện Chương Mỹ, gắn liền với cảnh quan thiên nhiên, với các công trình hành chính - chính trị, văn hóa, thể dục thể thao phục vụ thiết yếu cho nhu cầu của khu vực.

UBND TP Hà Nội giao UBND huyện Chương Mỹ là đơn vị tổ chức nghiên cứu quy haoch, cơ quan thẩm định, trình duyệt là Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.