Quy hoạch kho biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

VietTimes -- Dự tính đến năm 2035, Bộ Công thương sẽ xây dựng 116 kho bãi trên toàn tuyến biên giới Việt - Lào và Việt - Campuchia nhằm đáp ứng được 100% nhu cầu về kho bãi của hàng hóa xuất nhập khẩu; thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển nhanh và bền vững...
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 229/QĐ-BCT phê duyệt đề án "Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam - Lào và biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035".

Theo đề án này, hệ thống kho bãi khu vực biên giới cửa khẩu Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia là quy hoạch mở, phát triển cửa hàng theo địa giới hành chính khu vực cửa khẩu; địa điểm xây dựng kho bãi do chủ đầu tư lựa chọn trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí xây dựng kho bãi.

Theo đó, dự kiến quy hoạch đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2035, hệ thống kho bãi tại các khu vực cửa khẩu này cả đang khai thác và chuẩn bị đưa vào hoạt động là 53, xây dựng mới 63 kho bãi.

Trong đó, giai đoạn 2016-2025 nâng cấp mở rộng 7 kho bãi, xây mới và đưa vào hoạt động 53 kho bãi (16 kho bãi thực hiện giai đoạn 1 của phân kỳ đầu tư); đến năm 2035, nâng cấp mở rộng 2 kho bãi, xây dựng mới và đưa vào hoạt động giai đoạn 26 kho bãi.

Như vậy, tổng số kho bãi đến năm 2035 trên toàn tuyến vào khoảng 116 kho bãi, trong đó sẽ hình thành 46 kho bãi các loại, 69 bãi các loại và 21 bãi kết hợp kho tổng hợp.

Quy hoạch này được thực hiện dựa trên mục tiêu phát triển hệ thống kho bãi tại các cửa khẩu đồng bộ, tích hợp trong dịch vụ logistics, từng bước đi vào chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng đầy đủ và thường xuyên nhu cầu tập kết, lưu giữ và bảo quản hàng hóa xuất nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là xuất khẩu tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào và biên giới Việt Nam - Campuchia phát triển nhanh và bền vững.