Quảng Ninh thành tỉnh loại I, Thành lập BQL Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

VietTimes - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1350/QĐ-TTg điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ninh từ loại II lên loại I. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định 1351/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh.
Quảng Ninh là đơn vị hành chính tỉnh loại I.
Quảng Ninh là đơn vị hành chính tỉnh loại I.

Quảng Ninh là đơn vị hành chính tỉnh loại I

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1350/QĐ-TTg điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Ninh từ loại II lên loại I.

Trong những năm trở lại đây, dù trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của hệ thống chính trị tỉnh, kinh tế xã hội Quảng Ninh đã đạt được thành tựu nổi bật. Kinh tế của tỉnh phục hồi và tiếp tục phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao so với bình quân chung của cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh 5 năm qua tăng 116% so với 2010, luôn nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Đặc biệt, phát triển đô thị luôn được mở rộng và được coi là nhiệm vụ mang tính chiến lược, là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Thành lập BQL Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định 1351/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Văn hóa, Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý Khu rừng Văn hóa - lịch sử Núi Bà trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát triển Khu Di tích lịch sử Văn hóa và danh thắng Núi Bà Đen; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khôi phục và bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái, bảo tồn tính đa dạng sinh học của khu rừng lịch sử văn hóa và danh thắng Núi Bà Đen theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh.

X.T