Quận Hoàng Mai sắp có thêm Khu công viên sinh thái diện tích 15ha

VietTimes -- Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng của chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng vừa chính thức được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích khoảng trên 15ha.
Một dự án khác của Chủ đầu tư Vĩnh Hưng.
Một dự án khác của Chủ đầu tư Vĩnh Hưng.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, tỷ lệ 1/500. Theo đó, tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 15ha, có địa điểm tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Trong đó, đất khu vực đón tiếp và quảng trường có tổng diện tích 3.483m2; Đất cây xanh cảnh quan mặt nước có tổng diện tích 90.648m2; Đất giao thông và bãi đỗ xe có diện tích 12.148m2, bao gồm giao thông nội bộ, đường dạo và 2 khu vực đỗ xe; Đất giao thông khu vực có diện tích 29.840m2. Đảm bảo sự kết nối về hạ tầng và cảnh quan đối với các khu vực dân cư hiện trạng cũng như các dự án khu đô thị mới xung quanh.

Đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 được duyệt sẽ là cơ sở pháp lý để triển khai dự án đầu tư theo quy định hiện hành và chính quyền các cấp quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

UBND TP Hà Nội giao chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập mô hình của đồ án phù hợp nội dung thiết kế quy hoạch, tuân thủ các quy định của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

Giao Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ đồ án và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, tỷ lệ 1/500, phù hợp nội dung Quyết định này; Chủ trì phối hợp với UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Vĩnh Hưng và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng tổ chức công bố công khai nội dung Đồ án Quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện, lưu trữ hồ sơ đồ án theo quy định.