Phó TT, Thống đốc NHNN cùng “nắm” Hội đồng tư vấn CSTCTT Quốc gia

Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Thống đốc Nguyễn Văn Bình làm Phó chủ tịch thường trực và chủ tịch UBGSTCQG Vũ Viết Ngoạn làm phó chủ tịch Hội đồng.
Phó TT, Thống đốc NHNN cùng “nắm” Hội đồng tư vấn CSTCTT Quốc gia

Ngày 22/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1143/QĐ-TTg về việc ban hành danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 58/2011/QĐ-TTg ngày 24/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Đ/c Vũ Văn Ninh - Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Đ/c Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng và Đ/c Vũ Viết Ngoạn - Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có 25 Ủy viên bao gồm:

Đ/c Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Đ/c Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Trưởng Ban kinh tế trung ương; Đ/c Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Đ/c Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đ/c Đào Quang Thu - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đ/c Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính; Đ/c Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương; Đ/c Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc NHNN; Đ/c Đào Minh Tú - Phó Thống đốc NHNN; Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Phó Thống đốc NHNN; Đ/c Đinh Văn Ân - Trợ lý Tổng Bí thư; Đ/c Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Đ/c Trương Văn Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; Đ/c Trần Du Lịch - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; Đ/c Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; Đ/c Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Đ/c Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Đ/c Vũ Dũng - Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp,Văn phòng Chính phủ; Đ/c Trần Hoàng Ngân - Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing; Đ/c Cao Sỹ Kiêm - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; các Chuyên gia tư vấn: Đ/c Trương Đình Tuyển, Đ/c Lê Đức Thúy, Đ/c Lê Xuân Nghĩa, Đ/c Cao Viết Sinh.

Giúp việc cho Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia là Tổ thư ký gồm 7 thành viên do Đ/c Chánh Văn phòng NHNN làm Tổ trưởng.

Theo Quyết định số 58/2011/QĐ-TTg, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia có nhiệm vụ thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ; Tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ, các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định; Tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo SBV

Trước đó, trong năm 2015, Chính phủ đã sửa đổi quy định hoạt động của Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia - Tổ chức tư vấn cho Chính phủ, cũng có chức năng hoạt động tư vấn về tài chính như Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia - cũng đã được thực hiện. Theo đó:

Về quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, Quyết định đã sửa đổi, bổ sung thêm quy định về quan hệ công tác.

Theo đó, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ các vấn đề về phân tích, đánh giá, dự báo tác động của thị trường tài chính đến kinh tếvĩ mô và tác động của chính sách kinh tế vĩ mô đến thị trường tài chính, quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và thị trường tài chính quốc gia; xây dựng quy chế phối hợp công tác với các Bộ, ngành liên quan.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin, số liệu thống kê định kỳ cho Ủy ban theo danh mục tại Phụ lục kèm theo Quyết định và các báo cáo liên quan đến thị trường tài chính.

Các tổ chức tài chính hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các tổ chức khác có liên quan đến các lĩnh vực tài chính, ngân hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin, số liệu định kỳ và đột xuất cho Ủy ban. Danh mục tài liệu cụ thể do Ủy ban tổng hợp, hướng dẫn trên cơ sở các chế độ báo cáo tài chính, chế độ báo cáo thống kê cơ sở và quy định nghiệp vụ hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Các công ty kiểm toán độc lập có trách nhiệm cung cấp báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính, thư quản lý của các tổ chức tài chính theo yêu cầu của Ủy ban.