Ông Trump muốn thiết lập một tổ chức truyền thông riêng của Mỹ

VietTimes -- Vào ngày 26.11, ông Trump đã đề xuất Mỹ nên tạo ra một mạng lưới truyền thông toàn cầu do nhà nước quản lý để chống lại những tin tức mà ông gọi là "thiên lệch" từ CNN, theo Business Insider.
Vào ngày 26.11, ông Trump đã đề xuất Mỹ nên tạo nên một mạng lưới truyền thông toàn cầu do nhà nước quản lý.
Vào ngày 26.11, ông Trump đã đề xuất Mỹ nên tạo nên một mạng lưới truyền thông toàn cầu do nhà nước quản lý.

Ông Trump đã viết trên tài khoản Twitter của mình rằng: "Dựa trên các tỷ lệ bình chọn CNN không làm được gì lớn lao tại Mỹ thì ở nước ngoài họ lại có rất ít cạnh tranh... Trên khắp thế giới CNN có tiếng nói quyền lực mô tả nước Mỹ theo một cách không công chính và theo con đường sai lầm".

Tổng thống Mỹ cũng nói thêm: "Một điều gì đó cần phải thực hiện, bao gồm khả năng Mỹ sẽ bắt đầu tạo ra một mạng lưới toàn cầu riêng để cho thế giới thấy con đường thực sự của chúng ta, Vĩ đại!".

Ông Trump có "mối thù hận" lâu dài với CNN - Kênh truyền thông mà ông thường nói rằng "đưa tin tức giả" và là "kẻ thù của nhân dân".