OCH: Quý 4 bất ngờ lỗ 23,7 tỷ đồng

Cuối năm 2014, OCH vẫn còn khoản phải thu 128 tỷ đồng đối với ông Hà Trọng Nam. Số dư đầu năm của khoản mục này là 104 tỷ đồng. Lãi vay thu từ khoản tiền ứng trước cho ông Hà Trọng Nam năm 2014 lên tới 14 tỷ đồng.

OCH: Quý 4 bất ngờ lỗ 23,7 tỷ đồng

Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2014.

Trong riêng quý 4, mặc dù doanh thu giảm nhẹ 7 tỷ đồng (còn 149,5 tỷ đồng), lãi gộp của OCH vẫn đạt 48,7 tỷ đồng, gấp 4,8 lần con số cùng kỳ 2013.

Kết quả kinh doanh của OCH phụ thuộc nhiều vào hoạt động tài chính của công ty. Đáng tiếc, trong quý 4 vừa qua, doanh thu tài chính của OCH sụt giảm mạnh so với quý 4/2013, giảm sâu từ 114 tỷ đồng xuống còn gần 24 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến OCH thua lỗ trong quý 4/2014. Khoản lỗ dành cho cổ đông công ty mẹ trong kỳ đạt 23,7 tỷ đồng. Trong khi đó, nhờ khoản doanh thu tài chính trăm tỷ, công ty lãi ròng 27 tỷ đồng quý 4/2013.

OCH cho biết, năm 2014 công ty đã ghi nhận thêm công ty con là Công ty TNHH Sao Hôm Nha Trang. Công ty con này đang trong giai đoạn đầu tư chuẩn bị khai trương khách sạn vào năm 2015 nên có kết quả kinh doanh lỗ trong quý 4 vừa qua. Vốn đầu tư của OCH vào Sao Hôm Nha Trang là 100 tỷ đồng, tương đương 90% vốn điều lệ của Sao Hôm Nha Trang. Mặt khác, cùng kỳ 2013, OCH chuyển nhượng thành công toàn bộ cổ phần CTCP Việt Bắc, đem lại lợi nhuận lớn cho công ty.

Lũy kế cả năm 2014, OCH lãi ròng vỏn vẹn 27 tỷ đồng, giảm sâu so với 125 tỷ đồng năm 2013.

EPS năm 2014 đạt 134 đồng.

Tổng tài sản cuối năm 2014 của OCH đạt 4.365 tỷ đồng, tăng 13,67% so với số dư đầu năm. Khoản tăng đáng kể nhất là khoản mục Đầu tư dài hạn khác, tăng từ 302 tỷ đồng lên 641 tỷ đồng (tăng hơn gấp đôi đầu năm). Chi phí xây dựng dở dang cuối năm 2014 cũng được"đội" lên 376 tỷ đồng từ 60 tỷ đồng đầu năm.

Cuối năm 2014, OCH vẫn còn khoản phải thu 128 tỷ đồng đối với ông Hà Trọng Nam. Số dư đầu năm của khoản mục này là 104 tỷ đồng. Lãi vay thu từ khoản tiền ứng trước cho ông Hà Trọng Nam năm 2014 lên tới 14 tỷ đồng.

Ông Nam là anh trai ông Hà Văn Thắm, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch OCH và Thành viên HĐQT Tập đoàn Đại Dương. Ông Hà Trọng Nam được bổ nhiệm thay thế ông Hà Văn Thắm ở vị trí Chủ tịch OCH sau khi ông Hà Văn Thắm chính thức bị miễn nhiệm vào tháng 11/2014.

                                                                     Theo InfoNet