Những video cận cảnh sống động lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam

Đối với người Mỹ, cuộc chiến tranh Việt Nam là một dấu ấn đen tối và bi thảm, chia đôi lịch sử nước Mỹ. Những đoạn video cho thấy những sự thật kinh hoàng, thảm khốc và sự tàn bạo của cuộc chiến tranh hủy diệt, phi nghĩa đã diễn ra ở Việt Nam
Những video cận cảnh sống động lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam

Trận chiến Cồn Tiên - 1968

Trận chiến trên cao điểm 937 A Sầu - Lính Mỹ gọi là Hamburger Hill

Trận chiến Khe Sanh - Hỏa lực của không quân Mỹ