Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên

VietTimes -- Lao công quét rác dưới sự trông chừng của lính canh, nữ nhân viên phục vụ trong nhà hàng, con đường thôn quê với người dân lam lũ, kệ cửa hàng hầu như trống trơn ,... là những tấm ảnh về cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên mà nhiếp ảnh gia Michal Huniewicz chớp được.

Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên

Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 1
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 2
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 3
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 4
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 5
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 6
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 7
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 8
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 9
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 10
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 11
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 12
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 13
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 14
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 15
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 16
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 17
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 18
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 19
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 20
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 21
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 22
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 23
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 24
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 25
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 26
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 27
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 28
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 29
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 30
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 31
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 32
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 33
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 34
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 35
Những hình ảnh thường nhật hiếm thấy của Triều Tiên ảnh 36

Theo Dailymail