NHNN sửa Thông tư 01: Kéo dài thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng

VietTimes – NHNN về cơ bản vẫn giữ nguyên những nội dung tại dự thảo được công bố trước đó, dù kéo dài thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng nhưng không giãn thời gian trích lập dự phòng rủi ro cho các TCTD.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước (Nguồn: SBV)

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước (Nguồn: SBV)

Thống đốc NHNN vừa ký ban hành Thông tư số 14/2021/TT-NHNN (Thông tư 14) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (Thông tư 01) ngày 13/3/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Về cơ bản, NHNN vẫn giữ nguyên những nội dung theo đề xuất tại dự thảo được công bố trước đó.

So với Thông tư số 03/2021/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Thông tư 01), thì Thông tư 14 tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều kiện để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ cho khách hàng.

Theo đó, việc cơ cấu lại nợ sẽ áp dụng cho số dư nợ phát sinh trước ngày 1/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính (thay vì trước ngày 10/6/2020); dư nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022 (Thông tư 03 quy định từ ngày 23/1/2020 đến ngày 31/12/2021).

Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo dự thảo mới cũng sẽ kéo dài thêm 6 tháng so với Thông tư 03, đến ngày 30/6/2022.

Ngoài ra, Thông tư 14 cũng bổ sung thêm một trường hợp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là khi số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 1/8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước ngày 7/9/2021.

Theo NHNN, việc gia hạn thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng căn cứ vào kế hoạch tiêm chủng và kế hoạch kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ, đồng thời sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng với dịch./.

Lưu tin
Tin nổi bật
Có thể bạn quan tâm