NHNN sửa Thông tư 03: Không giãn lộ trình trích lập dự phòng nợ tái cơ cấu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo dự thảo mới sẽ kéo dài thêm 6 tháng so với Thông tư 03, đến ngày 30/6/2022.
Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo thông tư mới sẽ kéo dài thêm 6 tháng so với Thông tư 03?
Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo thông tư mới sẽ kéo dài thêm 6 tháng so với Thông tư 03?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 (Thông tư 01) về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 (Thông tư 03).

Dự thảo này tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều kiện để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ cho khách hàng.

Cụ thể, việc cơ cấu lại nợ sẽ áp dụng cho số dư nợ phát sinh trước ngày 1/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính (thay vì trước ngày 10/6/2020 theo quy định tại Thông tư 03); dư nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022 (Thông tư 03 quy định từ ngày 23/1/2020 đến ngày 31/12/2021).

Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo dự thảo mới cũng sẽ kéo dài thêm 6 tháng so với Thông tư 03, đến ngày 30/6/2022.

Cơ quan soạn thảo cho rằng đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 có phạm vi, mức độ ảnh hưởng rộng và nghiêm trọng hơn các đợt dịch trước, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng đối với các số dư nợ đến hạn sau ngày 17/7/2021 (khi các địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch).

Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung các điều kiện tái cơ cấu nợ cũng được căn cứ vào kế hoạch tiêm chủng và kế hoách kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ.

Dự thảo thông tư lần 1 lấy ý kiến các đơn vị trong NHNN, CQTTGSNH đã đánh giá và đề xuất việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ được áp dụng đối với số dư nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022 là phù hợp. Mục đích nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng với dịch, theo đó, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ có thêm khoảng thời gian 6 tháng để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, dự thảo thông tư của NHNN không đề cập tới việc giãn thời gian trích lập dự phòng rủi ro. Theo quy định tại Thông tư 03, TCTD phải trích lập dự phòng rủi ro cho toàn bộ nợ cơ cấu lại trong 3 năm.

Trước đó, Hiệp hội ngân hàng từng đề nghị NHNN xem xét điều chỉnh kéo dài thời hạn trích lập bổ sung (có thể trong 5 năm) và giảm tỷ lệ phân bổ trích lập dự phòng rủi ro để giảm tải áp lực tài chính cho các ngân hàng./.