Nhiều loại hình nhà, đất được miễn phí trước bạ

VietTimes -- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 301/2016/TT - BTC điều chỉnh về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ, miễn lệ phí trước bạ và kê khai, nộp lệ phí trước bạ, có hiệu lực từ ngày 1.1.2017.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo thông tư này, có nhiều hạng mục nhà, đất được Chính phủ quy định miễn lệ phí trước bạ. Đó là: Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã, phường, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp theo quy định của luật Đất đai; Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đất thuê của nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Ngoài ra, nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng; Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định của luật Nhà ở. Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật... đều được miễn phí trước bạ.

Còn các hạng mục như nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho các mục đích khác; các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình) đều phải chịu phí trước bạ. 

Thông tư này cũng quy định lại mức phí trước bạ đối với nhiều hạng mục khác như các loại súng; tàu thuyền các loại, xe máy, ô tô.... Cụ thể, độc giả có thể xem tại đây