Người dân Hà Nội, TP. HCM sắp ngồi nhà nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy?

Người dân Hà Nội, TP. HCM sắp ngồi nhà nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy?

VietTimes -- Người nộp thuế có thể nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy qua ngân hàng điện tử hoặc nộp tiền mặt, chuyển khoản tại quầy giao dịch của ngân hàng, Kho bạc Nhà nước. Dữ liệu lệ phí trước bạ điện tử trao đổi dưới dạng XML và có gắn chữ ký số của bên gửi có tính pháp lý tương đương như con dấu và chữ ký.