Nhiều doanh nghiệp qua vòng “xét tuyển” của Samsung

Có năm doanh nghiệp đạt chuẩn loại A, bảy doanh nghiệp đạt chuẩn loại B vượt qua bốn vòng “xét tuyển” trong kế hoạch tìm kiếm các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của tập 
đoàn Samsung.
Nhiều doanh nghiệp qua vòng “xét tuyển” của Samsung

Ông Lê Hoài Quốc, trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP), cho biết tính đến cuối tháng 9-2015 có năm doanh nghiệp đạt chuẩn loại A, bảy doanh nghiệp đạt chuẩn loại B vượt qua bốn vòng “xét tuyển” của Tập đoàn Samsung và SHTP trong kế hoạch tìm kiếm các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của tập đoàn này.

Theo ông Quốc, kế hoạch nói trên nhằm hiện thực hóa mục tiêu tỉ lệ nội địa hóa đạt 35% theo cam kết Samsung đưa ra khi khởi công xây dựng dự án “Khu phức hợp điện tử gia dụng” (SEHC), vốn đầu tư 1,4 tỉ USD hồi tháng 5-2015 tại SHTP.

Trước đó, UBND TP cũng ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đáp ứng các yêu cầu của Samsung giai đoạn 2015-2016, với mục tiêu hỗ trợ ít nhất năm doanh nghiệp trong nước được chấp nhận tham gia chuỗi cung ứng của Samsung cũng như trở thành các nhà cung ứng cấp 1 của tập đoàn này.

Theo Tuổi trẻ