Ngành nào có nhiều doanh nghiệp “chết” nhất ở Việt Nam?

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2015 là hơn 4.700. Trong khi đó, số doanh nghiệp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động lên tới con số hơn 27.000.

Nghệ thuật vui chơi, giải trí là ngành lĩnh vực có số doanh nghiệp giải thể lớn nhất.

Nghệ thuật vui chơi, giải trí là ngành lĩnh vực có số doanh nghiệp giải thể lớn nhất.

Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, 6 tháng đầu năm 2015 cả nước có trên 14.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn gần 282.400 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2014.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lao động dự kiến được tạo việc làm tại các doanh nghiệp mới là 651 nghìn lao động.

Mặc dù có giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, song số doanh nghiệp phá sản hay khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động vẫn là con số rất lớn.

Cụ thể, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 6 tháng là hơn 4.700. Số doanh nghiệp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là hơn 27.000.

Ngành nào có nhiều doanh nghiệp “chết” nhất ở Việt Nam? ảnh 1

Trong số này, nghệ thuật vui chơi, giải trí là ngành lĩnh vực có số doanh nghiệp giải thể lớn nhất, tăng tới 74,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất động sản là ngành đứng thứ 2, với số doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản tăng 35,5%; vận tải kho bãi tăng 7,8%…

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động tăng như: Thông tin và truyền thông (19,8%), khai khoáng (12,4%)...

Ở chiều ngược lại, nghệ thuật, vui chơi và giải trí cũng là ngành lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhiều nhất, 134% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là bất động sản với mức tăng 65%...

Duy nhất có lĩnh vực y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo: BizLive