Ngân sách nhà nước bội chi 20,1 nghìn tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm

VietTimes -- Tính đến 15/4/2014, tổng chi ngân sách nhà nước lên đến 246,7 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng thu ngân sách chỉ khoảng  316,7 nghìn tỷ đồng.

Tính đến 15/4/2014, tổng chi ngân sách nhà nước lên đến 246,7 nghìn tỷ đồng, trong khi tổng thu ngân sách chỉ khoảng  316,7 nghìn tỷ đồng.
Tổng số nguồn chi lớn trong khi thu bốn tháng tính đến 15/4 chỉ đạt 316,7 nghìn tỷ đồng khiến ngân sách nhà nước bội chi 20,1 nghìn tỷ đồng
Tổng số nguồn chi lớn trong khi thu bốn tháng tính đến 15/4 chỉ đạt 316,7 nghìn tỷ đồng khiến ngân sách nhà nước bội chi 20,1 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu Tổng cục thống kê vừa công bố, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 336,8 nghìn tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 246,7 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán năm; chi trả nợ lãi 31,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32%, chi trả nợ gốc ước tính đạt 54 nghìn tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm. Đáng chú ý, riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, bằng 16,2% dự toán năm.

Ở chiều ngược lại, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 316,7 nghìn tỷ đồng, bằng 26,1% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa lớn nhất đạt 253,8 nghìn tỷ đồng, bằng 25,6% dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 13 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 49,9 nghìn tỷ đồng, bằng 27,7% dự toán năm.

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 29,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,3% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 26,2 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 52,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,8%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 47,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5%; thu thuế bảo vệ môi trường 9,5 nghìn tỷ đồng, bằng 21%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 49,4 nghìn tỷ đồng, bằng 17,3%.

Như vậy, tính đến 15/4/2017, ngân sách nhà nước bội chi ước đạt 20,1 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (bội chi ngân sách 4 tháng đầu năm 2016 ước đạt 63,8 nghìn tỷ đồng).