Năm 2016 đạt kỷ lục về số doanh nghiệp thành lập mới

VietTimes -- Tính chung cả năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt mức kỷ lục với 110,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 16,2% so với năm 2015
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo số liệu mới được Tổng Cục thống kê đưa ra về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong năm qua, đã có 110,1 nghìn doanh nghiệp đăng lý thành lập với tổng vốn đăng ký là 891,1 nghìn tỷ đồng, tăng 48,1% (nếu tính cả 1.629,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động thì tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2016 là 2.520,9 nghìn tỷ đồng).

Như vậy, số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 đạt 8,1 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm 2015. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2016 là 1.268 nghìn người, bằng 86,1% năm 2015.

Trong năm nay cũng có 26.689 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 24,1% so với năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động năm 2016 lên gần 136,8 nghìn doanh nghiệp. Chỉ riêng tháng 12, cả nước có 2.129 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,7% so với tháng trước; nhưng có tới 6.564 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.578 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 4.986 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 4%; 2.010 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 71,4%.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong năm 2016 có giảm nhưng vẫn lên tới 60.667 doanh nghiệp.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 7.919 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 39,8%); 6.701 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 33,6%); 3.346 công ty cổ phần (chiếm 16,8%); 1.950 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 9,8%) và 1 công ty hợp danh.

Như vậy, bức tranh kinh tế 2016 vẫn pha nhiều mảng sáng tối.

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2016 cho thấy: Có 80,6% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV ổn định và tốt hơn quý trước (có 41,2% số doanh nghiệp đánh giá tốt lên; 39,4% số doanh nghiệp đánh giá ổn định), trong khi 19,4% số doanh nghiệp đánh giá còn gặp khó khăn.

Dự báo trong quý I/2017, có 81,1% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và tốt lên, trong đó có 42,6% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 38,5% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 18,9% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.