Năm 2014 vượt thu gần 4 tỷ USD, nhưng đã chi tiêu hết

Thu ngân sách Nhà nước năm 2014 đã tăng thêm tới 80.820 tỉ đồng, vượt 10,3% so dự toán, nhưng số tiền này cũng đã chi hết, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11-5.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo cho biết, thu nội địa: đạt 583.630 tỉ đồng, tăng 44.630 tỉ đồng (8,3%) so dự toán và tăng 9.530 tỉ đồng so báo cáo Quốc hội.

Thu từ dầu thô đạt 100.080 tỉ đồng, tăng 14.880 tỉ đồng (17,5%) so dự toán, thấp hơn 6.910 tỉ đồng so báo cáo Quốc hội.

Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 173.360 tỉ đồng, tăng 19.360 tỉ đồng (12,6%) so dự toán, tăng 12.560 tỉ đồng so báo cáo Quốc hội. Thu viện trợ không hoàn lại đạt 6.430 tỉ đồng, tăng 1.930 tỉ đồng (43%) so dự toán và báo cáo Quốc hội. Tổng cộng các nguồn thu nêu trên là 863.500 tỉ đồng.

Cả nước có 59 địa phương thu đạt và vượt dự toán.

Tuy nhiên, số tiền này cũng đã chi tiêu hết, theo ông Dũng khi trình bày báo cáo của Chính phủ.

Tổng chi NSNN năm 2014 lên tới 1,087 triệu tỉ đồng, tăng 8% (80.820 tỉ đồng) so dự toán, và tăng 17.120 tỉ đồng so báo cáo Quốc hội.

Chi đầu tư phát triển đạt 208.000 tỉ đồng, tăng 45.000 tỉ đồng (27,6%) so dự toán, và tăng 38.940 tỉ đồng so báo cáo Quốc hội.

Chi trả nợ và viện trợ đạt 120.000 tỉ đồng, bằng dự toán và báo cáo Quốc hội, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nợ đến hạn.

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế xã hội, quốc phòng, an nhin, quản lý hành chính 732.500 tỉ đồng, tăng 28.100 tỉ đồng (4%) so dự toán, và tăng 15.000 tỉ đồng so báo cáo Quốc hội.

Dự toán NSNN năm 2014 được Quốc hội thông qua với tổng số thu là 782.700 tỉ đồng, tổng số chi là hơn 1 triệu tỉ đồng, bội chi ngân sách là 224.000 tỉ đồng (5,3% GDP).

Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ Tám cuối năm 2014 cho biết, tổng số thu ước đạt 846.400 tỉ đồng, tăng 63.700 tỉ đồng (8,1% ) so dự toán; tổng số chi NSNN ước đạt 1,07 triệu tỉ đồng, tăng 63.700 tỉ đồng (6,3%) so dự toán; điều hành bội chi NSNN bằng mức Quốc hội quyết định là 224.000 tỉ đồng (5,3%GDP).

Báo cáo của Chính phủ chưa được Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đồng tình.

Chủ nhiệm ủy ban Phùng Quốc Hiển nhận xét, phương án phân bổ số tăng thu và tiết kiệm chi theo Tờ trình của Chính phủ là chưa bám sát vào thứ tự xử lý nguồn tăng thu theo quy định của Luật NSNN.

Cụ thể là Chính phủ chưa bố trí nguồn để giảm bội chi NSNN năm 2014 (mặc dù quyết toán NSNN năm 2013 đã tăng bội chi 13.800 tỉ đồng để trả nợ hoàn thuế).

Chính phủ chưa bố trí tăng chi đầu tư phát triển, nhất là chi đầu tư phát triển các dự án, công trình thuộc ngân sách trung ương. Cuối cùng, Chính phủ chưa bố trí nguồn bổ sung quỹ dự trữ tài chính và tăng dự phòng NSNN.

Theo TBKTSG