Infographic Mường Thanh sai phạm từ Bắc đến Nam

Giám đốc Công an TP Hà Nội hôm qua 5-7 khẳng định sẽ điều tra các dấu hiệu vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh. Từ 2013 đến nay, sai phạm xây dựng của tập đoàn này diễn ra ở 6 tỉnh thành.

Theo Tuổi trẻ

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170706/muong-thanh-sai-pham-tu-bac-den-nam/1344052.html