MSB lại hoãn kế hoạch “lên sàn”, đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 20% cho 2020

Viettimes – Năm 2020, MSB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 1.439 tỷ đồng (+12%), tăng trưởng tín dụng ở mức 20%.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 22/5 tới, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Theo tài liệu đại hội, MSB trình cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) rút lại hồ sơ đăng ký niêm yết lần một tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) và quyết định thời điểm khởi động lại việc thực hiện niêm yết cổ phiếu ở thời điểm thị trường thuận lợi, xác định giá niêm yết và giải quyết các yêu cầu phát sinh.

MSB cho biết, do các diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán, dịch bệnh ảnh hưởng nền kinh tế, HĐQT nhận thấy việc tiến hành hoàn thiện hồ sơ niêm yết trên HoSE tại thời điểm ngày có thể dẫn đến giá khởi điểm cổ phiếu khi giao dịch sẽ bị định giá ở mức thấp hơn giá trị nội tại và không thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư.

Năm 2020, MSB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 1.439 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019 bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kế hoạch trên đã tính đến khoản lợi nhuận thu về từ việc bán cổ phần tại công ty con là Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM) cho Công ty TNHH Hyundai Card, dự kiến ghi nhận khoản lợi nhuận 650 tỷ đồng cho MSB. Ngân hàng dự định sử dụng hết khoản lợi nhuận này làm nguồn vốn trả nợ một phần danh mục trái phiếu VAMC.

Về FCCOM, năm 2019, công ty này có vốn điều lệ là 500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 605 tỷ đồng, tổng tài sản ở mức gần 620 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt gần 321 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 3,15%. Lợi nhuận trước thuế đạt 6,4 tỷ đồng.

Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh của MSB năm 2020 (Nguồn: MSB)

Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh của MSB năm 2020 (Nguồn: MSB)

Cũng trong năm 2020, MSB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 170.000 tỷ đồng, tăng 8%. Vốn huy động tại thị trường I (thị trường dân cư và tổ chức kinh tế) và huy động qua trái phiếu mục tiêu đạt 99.000 tỷ đồng, tăng 10%.

Đáng chú ý, kế hoạch dư nợ tín dụng của MSB tăng 20% trong năm nay, đạt 81.5000 tỷ đồng. Mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Cùng với đó, MSB đặt chỉ tiêu tổng doanh thu thuần hoạt động ngân hàng bán lẻ (RB) tăng 40%, ngân hàng doanh nghiệp (EB) tăng 44% và ngân hàng định chế tài chính (FI) tăng 34% so với năm 2019. Tổng thu nhập ngoài lãi của RB và EB dự kiến chiếm trên 30% tổng thu nhập thuần.

Về phương án phân phối lợi nhận, ngân hàng này trình kế hoạch không chia cổ tức năm 2019. Sang năm 2020, tỷ lệ cổ tức dự kiến là 10%.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm