6 cổ đông ngoại nắm 30% vốn MSB

6 cổ đông ngoại nắm 30% vốn MSB

VietTimes -- Số lượng cổ phiếu mà 6 quỹ đầu tư ngoại nắm giữ gần như lấp đầy 'room' ngoại tại MSB. Bên cạnh đó, mỗi quỹ chỉ nắm lượng cổ phiếu vừa đủ để không trở thành cổ đông lớn của nhà băng này.

Thăng hoa lợi nhuận nhà băng

Thăng hoa lợi nhuận nhà băng

VietTimes – Kết Quý 1/2021, hầu hết các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận sau thuế riêng lẻ ở mức 2 chữ số, thậm chí một số ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận tính bằng lần.