6 cổ đông ngoại nắm 30% vốn MSB

6 cổ đông ngoại nắm 30% vốn MSB

VietTimes -- Số lượng cổ phiếu mà 6 quỹ đầu tư ngoại nắm giữ gần như lấp đầy 'room' ngoại tại MSB. Bên cạnh đó, mỗi quỹ chỉ nắm lượng cổ phiếu vừa đủ để không trở thành cổ đông lớn của nhà băng này.