MobiFone sẽ nhảy vào bán lẻ, truyền hình

Tổng công ty Viễn thông MobiFone xác định 4 lĩnh vực lớn, sẽ tập trung kinh doanh trong thời gian tới là Di động, Truyền hình, Bán lẻ và Đa phương tiện.
MobiFone sẽ nhảy vào bán lẻ, truyền hình

Chiến lược này vừa được công bố tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone lần thứ nhất, diễn ra sáng nay, 27/7.

Trong giai đoạn 2010-2014, MobiFone đạt doanh thuhơn 191.000 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 8%/năm), tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 33.000 tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 6%/năm), và tổng số nộp ngân sách gần 23.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Lê Nam Trà, Chủ tịch HĐTV cho rằng MobiFoneđang phải đối mặt với nhiều thách thức trong giai đoạn 2015-2020.Mục tiêu của MobiFone trong giai đoạn này là đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 20%, đến năm 2020 đạt doanh thu hơn 100.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế bình quân hàng năm tăng 3-5%, nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân 5%/năm, năng suất lao động bình quân tăng 6%/năm; Thực hiện cổ phần hóa MobiFone.

Ngoài ra, MobiFonecũng xác định xây dựng hệ thống kênh phân phối rộng về quy mô, chất lượng; Tiếp tục giữ vững và tăng thị phần của . Đồng thời, mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong thời gian sớm nhất.

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son:"Việc thực hiện Đề án tái cơ cấu, tách Công ty Thông tin di động ra thành một nhà mạng độc lập với Tập đoàn VNPT, thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone và đưa Tổng công ty đi vào hoạt động với tư cách pháp nhân mới, với Điều lệ mới, với ngành nghề hoạt động được mở rộng hơn trước - tương đồng với ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn VNPT và Viettel cũng góp phần quan trọng vào việc hình thành thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh với 3 doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc và từng bước vươn ra thế giới"

Theo VNN